APS Thông tin mới được đăng

Xem Tuần 6 của “Ở nhà với APS"

Thử thách thiết kế 6Các tập mới nhất của Ở nhà với APS hiện có sẵn để xem trực tuyến và trên Truyền hình Giáo dục Arlington (AETV).

Tuần 6 có năm tập mới cho mỗi lớp của chương trình giảng dạy K-2 trong các danh mục sau:

  • Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán (STEM) K-2: Tuần 6
  • Tư duy phản biện và sáng tạo (CCT) / Phiên bản đọc viết sớm (ELA): Tuần 6
  • Học về cảm xúc - xã hội (SEL): Tuần 6

Ở nhà với APS video cũng như lịch phát sóng được đưa lên mạng.