APS Thông tin mới được đăng

Tin nhắn chào mừng trở lại từ Giám đốc

Tiếng Tây Ban Nha

Chào mừng đến với Năm học 2020-21! Hy vọng bạn có một ngày đầu tiên trở lại thành công và một khởi đầu tuyệt vời cho năm học từ xa. Hãy dành một chút thời gian để xem thông điệp chào mừng từ Giám đốc Học khu, Tiến sĩ Francisco Durán tại đây: