Khi theo dõi liên hệ, làm thế nào những người liên quan sẽ biết liệu học sinh có tham gia vào việc sử dụng khẩu trang vừa vặn và đúng cách hay không?

đăng ngày 17 tháng XNUMX

Các trường học sẽ phối hợp với sở y tế địa phương để cung cấp bí mật thông tin về những người được chẩn đoán hoặc tiếp xúc với COVID-19. Điều này cho phép xác định những học sinh, giáo viên và nhân viên nào có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính nên cách ly và những người tiếp xúc gần nào nên cách ly.

Sử dụng mặt nạ nhất quán và đúng cách là một chiến lược phòng ngừa quan trọng. Xác nhận việc sử dụng mặt nạ đúng cách trong lớp học là điều quan trọng đối với Sở Y tế Công cộng Quận Arlington trong quá trình điều tra và truy tìm liên lạc. APS cung cấp cho ACPHD thông tin và ACPHD thực hiện các cuộc phỏng vấn với nhiều nhân viên và gia đình để xác nhận tính chính xác của thông tin được cung cấp.