Whole Health Series Debut: Veggie Graduation

Whole Health là một chuỗi chương trình mới thúc đẩy các hoạt động liên quan đến sức khỏe cho tất cả học sinh thông qua các tập có nội dung về dinh dưỡng, thể dục, sức khỏe tinh thần và sức khỏe. Các thói quen lành mạnh làm giảm các hành vi nguy cơ liên quan đến sức khỏe, tăng cường học tập trong lớp và khuyến khích lối sống lành mạnh mà học sinh có thể theo đuổi trong suốt cuộc đời. Video đầu tiên có các Siêu anh hùng ăn chay tại trường Tiểu học Carlin Springs và chương trình Nhà thám hiểm thực phẩm tươi do Real Food For Kids và APS Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng.