APS Thông tin mới được đăng

Sức khỏe toàn diện: PSA Nhận thức Hơi thở

Sức Khỏe Toàn Diện của tuần này đề cập đến sự nguy hiểm của việc sử dụng thuốc lá điện tử và vaping. Tập phim bao gồm thông tin về những gì APS Các cố vấn về lạm dụng chất gây nghiện và các trường học đang làm để giáo dục học sinh về sự nguy hiểm của vaping cũng như PSA của học sinh và nhân viên tại Williamsburg.