* Học sinh tham dự có cần phải che mặt và khám sức khỏe trực tiếp không?

cập nhật ngày 27 tháng XNUMX

APS sẽ tuân theo các hướng dẫn của CDC và VDH về việc che mặt và quy trình khám sàng lọc cho học sinh và nhân viên. Chúng tôi có kế hoạch tiếp tục yêu cầu tất cả nhân viên và học sinh đeo khẩu trang mọi lúc trong trường và tiếp tục quy trình kiểm tra sức khỏe Qualtrics.