Có cần mặt nạ cho giờ giải lao và thể dục không?

cập nhật ngày 11 tháng XNUMX

Không cần đeo khẩu trang khi ra ngoài sân chơi. APS sẽ tiếp tục yêu cầu các cơ hội thường xuyên để vệ sinh tay trước khi đến các khu vực sân chơi và ngay sau đó. Học sinh có thể dùng chung thiết bị trong giờ giải lao, thiết bị này sẽ được nhân viên vệ sinh trong phạm vi có thể và có thể vào xích đu ở sân chơi và các khu vui chơi có sẵn khác. Sẽ phải đeo khẩu trang khi ở trong nhà để tham gia các lớp học giáo dục thể chất - bên trong sẽ có hoạt động thể chất từ ​​mức độ thấp đến trung bình. Tất cả các lớp học được khuyến khích tổ chức hướng dẫn bên ngoài bất cứ khi nào có thể.