APS Thông tin mới được đăng

Lời! Học viện văn học hè

Lời nói! Học viện biết chữ mùa hè Bộ phim tài liệu do Truyền hình giáo dục Arlington sản xuất theo chân một nhóm học sinh thông qua Học viện đọc viết mùa hè và nêu bật việc giảng dạy trong lớp mà đỉnh cao là buổi đọc thơ trực tiếp tại Busboys & Poet. Bạn có thể xem toàn bộ phim tài liệu dưới đây.