APS Thông tin mới được đăng

Lễ kỷ niệm về ngôn ngữ, sự đa dạng và văn hóa thế giới vào ngày 7 tháng XNUMX

Ngôn ngữ thế giớiVăn phòng Ngôn ngữ Thế giới sẽ tham gia cùng Alpha Mu Gamma, Hiệp hội Danh dự Ngoại ngữ Cao đẳng Quốc gia và nhà tài trợ chính thức của Tuần lễ Ngoại ngữ Quốc gia để kỷ niệm Ngoại ngữ. Chủ đề cho năm 2018 là: “Ngôn ngữ đưa chúng ta đến con đường tìm hiểu các nền văn hóa khác”.

Lễ kỷ niệm Ngôn ngữ, Đa dạng & Văn hóa Thế giới sẽ được tổ chức vào Thứ Tư, ngày 7 tháng 4 từ 30: 6-30: 816 chiều tại Trung tâm Hướng nghiệp, XNUMX S Walter Reed Tiến sĩ. APS sinh viên và thành viên cộng đồng!