APS Thông tin mới được đăng

Bài luận của sinh viên Yorktown được New York Times công nhận

Reagan Briere, trường trung học cơ sở Yorktown, là một trong 10 người chiến thắng quốc gia của cuộc thi Bán Chạy Nhất của Báo New York Times Cuộc thi Biên tập sinh viên. Bài luận của cô ấy, “A Psychedelic Cure?”, Đã được chọn trong số hơn 7,895 bài luận đã được gửi.

Học sinh được yêu cầu chọn một chủ đề mà họ quan tâm, thu thập bằng chứng từ cả hai Bán Chạy Nhất của Báo New York Times và khôngBán Chạy Nhất của Báo New York Times và viết một bài xã luận ngắn gọn (450 từ trở xuống) để thuyết phục người đọc về quan điểm của bạn.

Bắt đầu từ tháng 22, các Newyork Times sẽ đăng một trong 10 bài luận hàng đầu vào mỗi ngày trong tuần trên blog giáo dục. Thêm thông tin có thể tìm thấy trực tuyến.