APS Thông tin mới được đăng

Các bài luận của sinh viên Yorktown được New York Times công nhận

Hai học sinh Caroline Fatemi và Maya Ewart của Trường Trung học Yorktown đã về nhì trong Cuộc thi Biên tập dành cho Sinh viên Thời báo New York. Các bài luận của họ đã được chọn trong số hơn 6,300 bài luận đã được nộp. Học sinh được yêu cầu chọn một chủ đề mà họ quan tâm, thu thập bằng chứng từ cả New York Times và các nguồn không phải của New York Times, và viết một bài xã luận ngắn gọn (450 từ trở xuống) để thuyết phục người đọc về quan điểm của bạn. Thông tin thêm có thể được tìm thấy trực tuyến.