APS Thông tin mới được đăng

Chương trình Làm giàu cho Thanh niên Mở đăng ký Mùa hè

Biểu trưng YEPĐăng ký tChương trình Làm giàu cho Thanh niên (YEP) hiện đã mở cửa cho hơn 60 trại công nghệ dành cho trẻ em vào mùa hè này. Có hai tùy chọn để lựa chọn và học sinh có thể tham gia các lớp học trực tuyến hoặc gặp trực tiếp theo các quy trình và biện pháp phòng ngừa an toàn COVID-19. Các lớp học có sẵn bao gồm Lập trình viên Python, Nhà thiết kế Minecraft, Nhà sản xuất Roblox, Nhà tạo nội dung YouTube, v.v.

Để biết lịch học, mô tả khóa học, học phí và đăng ký, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại www.apsva.us/yep.