Hợp đồng hiện tại

FY2022

Gây Mô tả Giải thưởng Liên Hệ
ITB 55FY22
Phụ lục 3 - Biểu giá
Thông tin Mục 1
Ghi nhận thông tin mở thầu ITB 55FY22
Dịch vụ chuyển nhà Thông báo về giải thưởng
Hợp đồng 55FY22 - Hệ thống quản lý chuyển tiếp
Hợp đồng 55FY22 - Paxton
Brandon Christian
ITB 54FY22
Phiếu đánh giá hồ sơ dự thầu
Thông tin Mục 1
Phụ lục 1
Biểu mẫu đánh giá hồ sơ dự thầu sửa đổi
Tab giá thầu
Dịch vụ xe buýt thuê Hamed Hameedi
ITB 48FY22
Biểu giá
Thông tin Mục 1
Phụ lục 1
Thông tin Mục 2
Dịch vụ Vận chuyển Taxicab đến Học sinh Trường Công lập Arlington Hamed Hameedi
ITB 43FY22
Ghi âm hội nghị trước đấu thầu ITB 43FY22
Phụ lục 1
Phụ lục 1 - Biểu mẫu đấu thầu
Người tham dự chuyến thăm trang web
Báo cáo người tham dự hội nghị tiền đấu thầu ảo
Phụ lục 2
Phụ lục 3
Ghi nhận thông tin mở thầu - ITB 43FY22
Tab giá thầu
Di dời và Cải tạo Lối vào Chính đến Trường Trung học Cơ sở Gunston Hợp đồng 43FY22 Nhóm Matthews Brandon Christian
RFP 41FY22
Phụ lục J - Bảng câu hỏi về sức khỏe cho người về hưu của Medicare
Phụ lục K - Điều tra dân số về hưu trí của Medicare
Phụ lục L - Lịch sử về hưu của Medicare
Phụ lục M - Báo cáo gián đoạn
Thông tin Mục 1
Phụ lục 1
REVISED Phụ lục J. Bảng câu hỏi về sức khỏe cho người về hưu của Medicare
REVISED Phụ lục M. Báo cáo gián đoạn
Phụ lục N - APS 2002 Danh mục chương trình thuốc theo toa
Phụ lục O - APS Danh sách bao trả thuốc bổ sung năm 2002
Phụ lục P - APS 2002-PDP-Kế hoạch-Hướng dẫn
Phụ lục Q - APS 2022 -Sr-Supp-Plan-Guide
Phụ lục 2
REVISED Phụ lục D - Danh sách kiểm tra bảo hiểm
Quyền lợi Y tế cho Người về hưu của Medicare Rebecca Hoffman
ITB 40FY22
Phụ lục 3 - Biểu giá
Thông tin Mục 1
Phụ lục 1
Tab giá thầu
Ghi nhận thông tin mở thầu - ITB 40FY22
Dịch vụ sửa chữa mái nhà Thông báo về Ý định trao giải Carolina Sắp xếp
ITB 37FY22
Phụ lục 3 - Biểu giá
Thông tin Mục 1
Phụ lục 1
Ghi nhận thông tin mở thầu- ITB 37FY22
BidTab
Hóa chất & Nguồn cung cấp Bể bơi Carolina Sắp xếp
RFP 36FY22
Ghi âm hội nghị tiền đề xuất RFP 21FY22 & RFP 36FY22
Thông tin Mục 1
Phụ lục F Biểu giá
Phụ lục 1
Tài nguyên về Ngữ văn Anh (ELA) dành cho Lớp 6-12 Danielle Godfrey
ITB 35FY22
Bản ghi mở thầu ITB 35FY22
Thiết bị mạng tốc độ điện tử Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 35FY22.CDW Chính phủ LLC
Hamed Hameedi
RFP 23FY22
Thông tin Mục 1
Phụ lục 1
Dịch vụ Tư vấn và Giám sát Hiệu suất và Trách nhiệm cho Văn phòng Người học Tiếng Anh Hợp đồng 23FY22 Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ Danielle Godfrey
RFP 21FY22
Ghi âm hội nghị tiền đề xuất RFP 21FY22 & RFP 36FY22
Thông tin Mục 1
Phụ lục F Biểu giá
Phụ lục 1
Tài nguyên về Ngữ văn Anh (ELA) cho Lớp K-5 Thông báo về Ý định trao giải
Thông báo về Ý định trả thưởng Biểu phí
Danielle Godfrey
RFP 08FY22
APS Danh sách kiểm tra VPAT
Báo cáo người tham dự hội nghị trước đề xuất
Ghi âm hội nghị trước đề xuất
Thông tin Mục 1
Phụ lục 1
Phụ lục 2
Hệ thống quản lý chăm sóc trẻ ban ngày mở rộng Hamed Hameedi
Hợp tác mua sắm 06FY22 Bảo trì công trình nước mưa Hợp đồng 06FY22 Công ty Apex LLC Brandon Christian
ITB 03FY22
Biểu giá
Phụ lục 1
Thông tin Mục 1
Phương tiện di chuyển dành cho trẻ vị thành niên Hamed Hameedi
ITB 01FY22 (APS), 22-DES-ITB-470 (Chính quyền Quận Arlington)
Ghi chú Hội nghị Trước đấu thầu và Đăng nhập
Phụ lục 1
Dịch vụ thu gom từ chối và tái chế Thông báo về giải thưởng
Hợp đồng 01FY22 Zero Waste Solutions Inc
Brandon Christian

FY2021

Gây Mô tả Giải thưởng Liên Hệ
ITB 27FY21
Thông tin Mục 1
Tab giá thầu
Nhà tâm lý học và Dịch vụ Nhân viên Xã hội Hành vi Thông báo về Ý định trao giải Danielle Godfrey
ITB 19FY21
Báo cáo người tham dự về việc mở thầu
Tab giá thầu
Dịch vụ sửa chữa nhạc cụ dây Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 19FY21-2 KBI Music Shoppe
 Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Hợp đồng 19FY21-1 Sửa chữa chuỗi Bonnie Cohen
Hamed Hameedi
ITB 18FY21
Thông tin Mục 1
Thông tin Mục 2
Thông tin Mục 3
Người yêu cầu bản sao của các thông số kỹ thuật của bản vẽ
Báo cáo người tham dự hội nghị trước đấu thầu
Phụ lục 1
Phụ lục 2
Phụ lục 3
Thông tin Mục 4
Tab giá thầu
Đã sửa đổi tab giá thầu
Cải tạo nhà bếp đối với Trường tiểu học McKinley Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 18FY21 Nastos Construction Inc
Brandon Christian
ITB 17FY21
Thông tin Mục 1
Thông tin Mục 2
Thông tin Mục 3
Người yêu cầu bản sao của các thông số kỹ thuật của bản vẽ
Báo cáo người tham dự hội nghị trước đấu thầu
Phụ lục 1
Phụ lục 2
Phụ lục 3
Thông tin Mục 4
Tab giá thầu
Đã sửa đổi tab giá thầu
Cải tạo Nhà bếp và Lối vào Trường Tiểu học Key Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 17FY21 Nastos Construction Inc
Brandon Christian
ITB 16FY21
Thông tin Mục 1
Thông tin Mục 2
Thông tin Mục 3
Người yêu cầu bản sao của các thông số kỹ thuật của bản vẽ
Báo cáo người tham dự hội nghị trước đấu thầu
Phụ lục 1
Phụ lục 2
Phụ lục 3
Thông tin Mục 4
Tab giá thầu
Đã sửa đổi tab giá thầu
Cải tạo Nhà bếp và Lối vào Trường Tiểu học Truyền thống Arlington Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 16FY21 FH Paschen, SN Nielsen & Associates LLC 
Brandon Christian
RFP 13FY21
Thông tin Mục 1
Báo cáo người tham dự hội nghị trước đề xuất
Phụ lục 1
Dịch vụ Cố vấn Giám đốc Xây dựng cho Nhiều Dự án Xây dựng Trường Công lập Arlington Thông báo về Ý định trao giải Brandon Christian
ITB 12FY21
Tab giá thầu
Vật liệu bề mặt sân chơi bằng sợi gỗ được thiết kế, mua và lắp đặt Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 12FY21 Envirogrow Lawn & Landscape Inc
Sửa đổi 1
Carolina Sắp xếp
RFP 10FY21
Phụ lục 1
Thông tin Mục 1
Dịch vụ Học tập Chuyên nghiệp về Hướng dẫn Có Mái ấm Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 10FY21 Trung tâm Ngôn ngữ học Ứng dụng
Sửa đổi 1
Danielle Godfrey
ITB 08FY21
Trang định giá
Tab giá thầu
Bảo trì và sửa chữa dự phòng bể bơi Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 08FY21 Quản lý hồ bơi Winkler
Sửa đổi 1
Carolina Sắp xếp
RFP 03FY21
Báo cáo người tham dự hội nghị trước đề xuất
Ghi âm hội nghị trước đề xuất
Thông tin Mục 1
Câu trả lời cho các câu hỏi đã nhận được
Phụ lục 1
Hướng dẫn cho lỗi
Yêu cầu đề xuất
Hợp đồng có thời hạn cho các dịch vụ kiến ​​trúc và kỹ thuật cho các hợp đồng đặt hàng công việc nhiệm vụ khác cho các trường công Arlington Brandon Christian
ITB 01FY21
Phụ lục 1
Các điều kiện chung
Phụ lục 2
Biểu mẫu đấu thầu
Thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu
Những người tham dự hội nghị đặt giá thầu trước ảo
Trang đăng nhập TSF Site Walk
Phụ lục 3
Thông tin Mục 1 
Tab giá thầu
Cải tạo Cơ sở Nhân viên Vận tải Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 01FY21 Nhóm Matthews
Brandon Christian

 

FY2020

Gây Mô tả Giải thưởng Liên Hệ
ITB 66FY20
Trang giá 66FY20
Người tham dự Báo cáo mở thầu 66FY20
Ghi nhận thời điểm mở thầu 66FY20
Tab giá thầu
Mua, cho thuê, lắp đặt và sửa chữa hàng rào Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 66FY20 Hàng rào dài
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Carolina Sắp xếp
ITB 65FY20
Trang định giá
Thông tin Mục 1
Kiểm tra, Kiểm tra và Sửa chữa Cửa trên, Cuộn lên, Xếp và Cửa Bay. Thông báo về giải thưởng
Hợp đồng 65FY20 Công ty Cửa trên cao của Washington DC
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Carolina Sắp xếp
ITB 62FY20
Thông tin Mục 1
Tab giá thầu
Nguồn cung cấp Khoa học Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 62FY20-3 Flinn Scientific
Hợp đồng 62FY20-4 Tài liệu học tập trên bờ hồ
Hợp đồng 62FY20-5 PASCO Scientific
Hợp đồng 62FY20-6 Chuyên ngành của Trường
Hợp đồng 62FY20-7 Phần mềm & Công nghệ Vernier
Hợp đồng 62FY20-8 VWR Quốc tế
Danielle Godfrey
ITB 61FY20
Thông tin Mục 1
Tab giá thầu
Dịch vụ hội chợ đọc sách mùa hè tại chỗ Thông báo về giải thưởng
Hợp đồng 61FY20 Bookworm Central
Sửa đổi 1
Danielle Godfrey
ITB 59FY20
Thông tin Mục 1
Tab giá thầu
Thiết bị mạng tốc độ điện tử Thông báo về Ý định trao giải
ContracT 59FY20 CDW Chính phủ
Sửa đổi 1
Hamed Hameedi
ITB 50FY20
Phụ lục 1
Phụ lục 2
Ghi nhận thời điểm mở thầu 50FY20
Tab giá thầu
Giáo viên cho Người Khiếm Thị (TVI), Chuyên gia Định hướng và Vận động (O&M), và Giáo viên cho Dịch vụ Khiếm thính và Khiếm thính (TDHH) Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 50FY20-1 Nhóm Stepping Stones
Hợp đồng 50FY20-2 Sunbelt Nhân sự
Hợp đồng 50FY20-3 Mobility, v.v.
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Danielle Godfrey
ITB 47FY20 Nhạc cụ, thiết bị âm nhạc và đồ dùng âm nhạc Thông báo về Ý định trao giải Hamed Hameedi
ITB 45FY20
Phụ lục 1
Thông tin Mục 1
Phụ lục 2
Ghi nhận thời điểm mở thầu 45FY20
Tab giá thầu
Dịch vụ điều dưỡng (RN, LPN và CNA) Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 45FY20-2 Dịch vụ nhân viên chăm sóc sức khỏe Maxim
Hợp đồng 45FY20-3 Góc phần tư
Sửa đổi 1
Hợp đồng 45FY20-4 Công nghệ thế kỷ 22
Sửa đổi 1
Hợp đồng 45FY20-5 Addus Healthcare
Sửa đổi 1
Hợp đồng 45FY20-6 Aliron International
Sửa đổi 1
Hợp đồng 45FY20-7 RAO Bác sĩ X quang
Sửa đổi 1
Hợp đồng 45FY20-8 EDU Chăm sóc sức khỏe
Sửa đổi 1
Hợp đồng 45FY20-9 Nhân viên Y tế Hoa Kỳ
Sửa đổi 1
Hợp đồng 45FY20-10 Nhóm Stepping Stones
Sửa đổi 1
 Sửa đổi 2
Danielle Godfrey
ITB 43FY20
Phụ lục 1
Phụ lục 2
Ghi nhận thời điểm mở thầu 43FY20
Sữa và các sản phẩm từ sữa có liên quan Thông báo về giải thưởng
Hợp đồng 43FY20 Trang trại bò sữa Lehigh Valley
Sửa đổi 1
Hamed Hameedi
ITB 42FY20
Thông tin Mục 1
Thiết bị mạng tốc độ điện tử Thông báo về giải thưởng
Hợp đồng 42FY20 Công nghệ thông tin sông Đồng
Sửa đổi 1
Danielle Godfrey
RFP 34FY20
Phụ lục 1
Thông tin Mục 1
Phụ lục 2
Thông tin Mục 2
Bảo trì cơ sở hạ tầng viễn thông và mua sắm các thành phần và vật liệu liên quan Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 34FY20 Tập đoàn Allen của Mỹ
Sửa đổi 1
Sửa đổi 4
Hamed Hameedi
ITB 18FY20
Trang định giá - Đã sửa đổi ngày 10-17-19 - Được bảo vệ
Thông tin Mục 1
Phụ lục 1
Tab giá thầu
Đồng phục Giám sát, Dịch vụ Thực phẩm, Bảo dưỡng và Vận chuyển Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 18FY20 Hệ thống phân phối Unitec
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Carolina Sắp xếp
ITB 09FY20
Trang định giá
Tab giá thầu
Phòng tập thể dục và kiểm tra thiết bị, PM và sửa chữa Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 09FY20 TJ Nhà phân phối
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Carolina Sắp xếp
ITB 02FY20
Trang định giá
Phụ lục 1
Thông tin Mục 1
Tab giá thầu
Xây dựng chung nhỏ Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 02FY20-1 Elite Development
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Hợp đồng 02FY20-2 Nhà thầu Tito
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Carolina Sắp xếp
ITB 01FY20
Trang định giá
Phụ lục 1
Thông tin Mục 1
Tab giá thầu
Máy làm lạnh ly tâm HVAC và Bảo trì và Sửa chữa Phòng ngừa Tháp nước Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 01FY20 Các ngành dịch vụ cơ khí
Sửa đổi 1
Carolina Sắp xếp

FY2019

Gây Mô tả Giải thưởng Liên Hệ
RFP 80FY19
Mục thông tin 2 & Bảng điểm danh
Phụ lục 1
CMR cho việc Cải tạo & Mở rộng Trung tâm Hướng nghiệp Arlington Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 80FY19 Gilbane
Brandon Christian
RFP 80FY19 Giải phóng sớm gói công việc xây dựng cho Giám đốc xây dựng “có rủi ro” trước khi có mức giá tối đa được đảm bảo đầy đủ - Gói số 1 Thông báo về Hợp đồng trao thưởng 80FY19-A Brandon Christian
ITB 73FY19
Trang định giá
Thông tin Mục 1
Tab giá thầu
Dịch vụ vẽ tranh Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 73FY19 WT Stuarts
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Carolina Sắp xếp
ITB 72FY19
Tab giá thầu
Nhạc cụ và thiết bị âm nhạc Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 72FY19-2 L&L Music-Wind Shop
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Hợp đồng 72FY19-3 Peripole
Sửa đổi 1
Hợp đồng 72FY19-4 Sản phẩm Shar
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Hợp đồng 72FY19-5 Washington Music
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Hợp đồng 72FY19-6 Nhạc Tây
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Hamed Hameedi
RFP 67FY19
Phụ lục 1
Phụ lục 2
Thông tin Mục 1
Phụ lục F - Biểu phí
Hệ thống quản lý vốn con người Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 67FY19 Công nghệ tiền tuyến
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Hamed Hameedi
ITB 55FY19
Tab giá thầu
Dịch vụ và bộ phận sửa chữa thiết bị nhà bếp thương mại Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 55FY19 Hoa Kỳ Tổng thầu
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Carolina Sắp xếp
ITB 47FY19
Trang định giá
Tab giá thầu
Thảm sàn Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 47FY19 Sản phẩm trường học Kim tự tháp
Sửa đổi 1
Carolina Sắp xếp
ITB 46FY19
Phụ lục 1
Phụ lục 2
Tab giá thầu
Cài đặt và Sửa chữa Hệ thống Kiểm soát Truy cập và An ninh Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 46FY19 SkyHop.com
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Carolina Sắp xếp
ITB 44FY19
Trang định giá
Tab giá thầu
Phòng tập thể dục và kiểm tra thiết bị Bảo trì và sửa chữa Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 44FY19 Bán thiết bị và cửa hiện đại
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Carolina Sắp xếp
ITB 38FY19
Phụ lục 1
Phụ lục 2
Phụ lục 3
Thông tin Mục 1
Thông tin Mục 2
Tab giá thầu
Dịch vụ thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ và dịch vụ chuyển ngữ giọng nói được quản lý Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 38FY19-1 Tư vấn ngôn ngữ Allworld
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Hợp đồng 38FY19-2 Phiên dịch ASL
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Hợp đồng 38FY19-3 Bối cảnh
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Hợp đồng 38FY19-4 Nhân sự Graham
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Hợp đồng 38FY19-7 KÝ HIS
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Hợp đồng 38FY19-8 Ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Hợp đồng 38FY19-9 Sunbelt Nhân sự
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Danielle Godfrey
ITB 33FY19
Trang giá - Đã sửa đổi
Phụ lục 1
Tab giá thầu
Dịch vụ vẽ tranh Hợp đồng 33FY19 Katco Associates
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Carolina Sắp xếp
RFP 31FY19
Phụ lục F - Biểu phí
Phụ lục 1
Thông tin Mục 1
Dịch vụ làm sạch & phục hồi công nghiệp Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 31FY19-1 Service Master NCR
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Hợp đồng 31FY19-2 Servpro
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Brandon Christian
ITB 23FY19
Phụ lục 1
Tab giá thầu
Kiểm tra và sửa chữa hệ thống bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, vòi phun nước và máy hút mùi Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 23FY19 Johnson Controls
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Carolina Sắp xếp
TB 19FY19
Bảng giá
Phụ lục 1
Thông tin Mục 1
Bảng giá thầu 33FY13
Phụ lục 2
Phụ lục 3
Thông tin Mục 2
Tab giá thầu
Kiểm soát sâu bệnh Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 19FY19 Quản lý Dịch hại Khu vực
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Carolina Sắp xếp
ITB 07FY19 Vật liệu và Nguồn cung cấp Thư viện Hợp đồng 07FY19 Demco Hamed Hameedi

FY2018

Gây
Mô tả Giải thưởng Liên Hệ
ITB 56FY18
Tab giá thầu
Vật liệu và Nguồn cung cấp Thư viện Hợp đồng 56FY18-1 Barnes & Noble
Kho sách giáo khoa Hợp đồng 56FY18-2
Hợp đồng 56FY18-3 Brodart
Hợp đồng 56FY18-4 Cửa hàng Thư viện
Hợp đồng 56FY18-5 Capsgiai điệu
Hợp đồng 56FY18-6 Lakeshore
Danielle Godfrey
ITB 54FY18
phụ lục1
Phụ lục 2
Tab giá thầu
Nguồn cung cấp Khoa học Hợp đồng 54FY18-1 Carolina Biological
Hợp đồng 54Fy18-2 Ace Đồ dùng giáo dục
Hợp đồng 54FY18-3 Đổi mới Giáo dục
Hợp đồng 54FY18-4 Edvotek
Hợp đồng 54FY18-5 Nguồn Khoa học Chính phủ
Hợp đồng 54FY18-6 Pasco Scientific
Hợp đồng 54FY18-7 Frey Scientific
Danielle Godfrey
RFP 51FY18 (Phần 2- Dịch vụ Giai đoạn Xây dựng) Giám đốc Xây dựng Dịch vụ “có rủi ro” cho Giáo dục Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 51FY18-B MCN Build
Brandon Christian
RFP 51FY18 Giải phóng sớm gói công việc xây dựng cho Giám đốc xây dựng “có rủi ro” trước khi có mức giá tối đa được đảm bảo đầy đủ - Gói số 1 Hợp đồng 51FY18-A Bản dựng MCN Brandon Christian
RFP 51FY18
Thông tin Item1 Biên bản tham dự hội nghị trước đề xuất
Dịch vụ Quản lý Xây dựng “Có Rủi ro” từ các Giám đốc Xây dựng Đủ điều kiện Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 51FY18 Bản dựng MCN
Brandon Christian
RFP 47FY18
Thông tin Mục 1
Hồ sơ tham dự
Dịch vụ A / E để cải tạo APS Trung tâm giáo dục Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 47FY18 Studio 27 Kiến trúc
Brandon Christian
ITB 41FY18
Phụ lục 1
Tab giá thầu
Hóa chất và Vật dụng Bể bơi Hợp đồng 41FY18-1 Amato Industries
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Sửa đổi 5
Hợp đồng 41FY18-2 Harper và Công ty
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Sửa đổi 5
Carolina Sắp xếp
ITB 39FY18
Phụ lục 1
Hồ sơ tham dự hội nghị
Chi tiết cơ khí M7-3
Chi tiết cơ khí M7-5
Phụ lục 2
Tab giá thầu
Dự án Cải thiện HVAC của Trường Tiểu học Randolph. Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 39FY18 Shapiro & Duncan
Brandon Christian
ITB 37FY18
Phụ lục 1
Phụ lục 2
Mạng và thiết bị không dây tốc độ điện tử Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 37FY18 CDW Chính phủ
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Danielle Godfrey
RFP 32FY18
Phụ lục 1
Thông tin Mục 1
Đánh giá của APS Dịch vụ dành cho sinh viên có nhu cầu đặc biệt Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 32FY18 Nhóm tư vấn công
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Danielle Godfrey
RFP 30FY18
Phụ lục 1
Biên bản tham dự hội nghị trước đề xuất
Người Quản Lý Xây Dựng Đã Đủ Điều Kiện Trước Các Dịch Vụ “Có Nguy Cơ” / Trường Tiểu Học Mới tại Địa Điểm Sậy. Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 30FY18 Gilbane
Thông báo về Giai đoạn Xây dựng Giải thưởng
Giai đoạn xây dựng hợp đồng 30FY18 Gilbane
Brandon Christian
RFP 28FY18 Pool Pak Dectron Liebert Sửa chữa HVAC linh tinh và các dịch vụ khác Thông báo về giải thưởng
Hợp đồng 28FY18 Shapiro & Duncan
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Carolina Sắp xếp
RFP 24FY18
Đề xuất chi phí
Kỹ thuật Đề nghị
Lợi ích Tầm nhìn cho Nhân viên Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 24FY18 Chăm sóc thị giác VSP
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Danielle Godfrey
ITB 17FY18
Phụ lục 1
Tab giá thầu
Dịch vụ sửa chữa và bảo trì dự phòng thang máy Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng Thang máy Thế kỷ 17FY18
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Sửa đổi 5
Sửa đổi 6
Carolina Sắp xếp
ITB 15FY18
Tab giá thầu
Bộ phận và nguồn cung cấp HVAC Hợp đồng 15FY18 WRT Corporation
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Sửa đổi 5
Carolina Sắp xếp
ITB 14FY18
Phụ lục 1
Tab giá thầu
Dịch vụ bảo trì, lắp đặt và sửa chữa bê tông nói chung Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 14FY18-1 Capitol Paving
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Hợp đồng 14FY18-2 Espina Paving
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Carolina Sắp xếp
RFP 13FY18
Phụ lục 1
Tài nguyên Toán học Thích ứng Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 13FY18 DreamBox Learning
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Danielle Godfrey
RFP 04FY18
Phụ lục 1
Lập hóa đơn và Tài liệu của Bên thứ Ba về Chương trình Medicaid trong Trường Thông báo về giải thưởng
Hợp đồng 04FY18 Frontline Technologies (trước đây là Accelify Solutions)
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Danielle Godfrey
RFP 02FY18
Phụ lục 1
Dịch vụ A / E cho Trường Tiểu học Mới tại Địa điểm Reed Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 02FY18 VMDO Architects
Brandon Christian
RFP 01FY18
Phụ lục 1
Mục thông tin
Biên bản tham dự hội nghị trước đề xuất
Thông tin Mục 2
Câu hỏi đã nhận trong câu trả lời
Biên bản tham dự hội nghị tiền đề xuất # 2
Phụ lục 2
Phụ lục F
Phụ lục N
Mục thông tin 3
Lắp đặt hệ thống quang điện mặt trời trên mái nhà và bán điện sản xuất PowerPoint Công khai
Biên bản tham dự buổi điều trần công khai
Thông báo về Ý định trao giải
Thỏa thuận toàn diện đã thực thi
Lease - Trường Tiểu học Alice West Fleet
Cho thuê - Trường Trung học Jefferson
Thay đổi Đơn đặt hàng số 2 thành Thỏa thuận toàn diện
Bản sửa đổi đầu tiên đối với hợp đồng cho thuê Jefferson M. S
Bản sửa đổi đầu tiên đối với Biên bản cho thuê Jefferson M. S
Cho thuê - Trường trung học cơ sở Kenmore
Sửa đổi lần thứ nhất
Lease - Trường tiểu học Tuckahoe
Chấm dứt Hợp đồng thuê - Trường Tiểu học Tuckahoe (002)
Cho thuê - Trường Trung học Washington-Liberty
Sửa đổi lần thứ nhất
Thay đổi Đơn hàng 1 thành Thỏa thuận Toàn diện
Thay đổi thứ tự 1 Biểu hiện một đường đen cuối cùng tích lũy
Thay đổi Thứ tự 1 Phụ lục B - Thỏa thuận Toàn diện được Sửa đổi
Lease - Trường Tiểu học Abingdon
Cho thuê - Trường tiểu học McKinley
Bản sửa đổi đầu tiên đối với hợp đồng cho thuê Cardinal E. S
Bản sửa đổi đầu tiên đối với Bản ghi nhớ về Hợp đồng cho thuê Cardinal E. S
Cho thuê - Trường trung học Wakefield
Thỏa thuận Chấm dứt Hợp đồng thuê E S. McKinley Wakefield HS
Cho thuê - Trường Tiểu học Walter Reed
Brandon Christian
RFP 01FY18-A Lắp đặt hệ thống quang điện mặt trời trên mái nhà và bán điện sản xuất 2020-04-29 Thỏa thuận toàn diện Tuckahoe
Hợp đồng thuê mới - Trường tiểu học Tuckahoe
Brandon Christian

FY2017

Gây Mô tả Giải thưởng Liên Hệ
ITB 86FY17
Tab giá thầu
Nhiên liệu điêzen đường cho máy phát điện Hợp đồng 86FY17 Fannon Petroleum
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Thông báo về ý định trao hợp đồng
Sửa đổi 5
Carolina Sắp xếp
ITB 80FY17
Phụ lục 1
Tab giá thầu
Dịch vụ chuyển nhà Hợp đồng 80FY17 District Moving Co.
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
 Sửa đổi 4
Hợp đồng 80FY17 Kloke
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Hợp đồng 80FY17 Paxton
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Brandon Christian
IFB 70FY17
Phụ lục 1
Tab Yếm
Dịch vụ bảo trì điện Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 70FY17 RE LEE
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Sửa đổi 5
Thông báo về Ý định trao giải
Sửa đổi 6
Hợp đồng 70FY17 Wesmart Inc
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Sửa đổi 5
Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 70FY17 chiếu sáng bảo trì
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Sửa đổi 5
Thông báo về Ý định trao giải Sửa đổi 6
Carolina Sắp xếp
RFP 65FY17
Bảng tính phí điều kiện chung
Phụ lục 1
Quản lý xây dựng có trình độ trước Dịch vụ "có rủi ro" Hợp đồng trao thưởng
Hợp đồng trao thưởng - Dịch vụ giai đoạn xây dựng
Brandon Christian
RFP 63FY17
Điều kiện chung Bảng tính phí ACC
Phụ lục 1
Quản lý xây dựng có trình độ trước Dịch vụ "có rủi ro" Hợp đồng được thực hiện đầy đủ
Thông báo chấm dứt vì sự thuận tiện
Brandon Christian
RFP 49FY17
Phụ lục 1
Hỗ trợ sinh viên tích hợp cho các sinh viên có rủi ro được xác định Thông báo về giải thưởng
Hợp đồng 49FY17 Cộng đồng trong trường học của NOVA
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Thông báo về ý định trao hợp đồng
Sửa đổi 4
Danielle Godfrey
RFP 44FY17
Phụ lục 1
Khảo sát Nghiên cứu & Dịch vụ Quản trị Thông báo về giải thưởng
Hợp đồng 44FY17 Giáo dục Toàn cảnh
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Sửa đổi 5
Sửa đổi 6
Danielle Godfrey
ITB 41FY17
Phụ lục 1
Phụ lục 2
Phụ lục 3
Tab giá thầu
Đơn đặt hàng công việc Hợp đồng dịch vụ cơ khí Hợp đồng 41FY17 Adrian L. Merton
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Brandon Christian
RFP 40FY17
Phụ lục 1
Hệ thống Quản lý Học tập cho Trường Công lập Arlington Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 40FY17 Giảng dạy Inc
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Danielle Godfrey
IFB 39FY17
Tab giá thầu
Dịch vụ sửa chữa mái nhà Hợp đồng 39FY17 Hợp đồng mùa thu
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Thông báo về Ý định trao giải
Carolina Sắp xếp
ITB 35FY17
Phụ lục 1
Phụ lục 2
Phụ lục 3
Tab giá thầu
Đơn đặt hàng công việc Hợp đồng cho các dịch vụ xây dựng chung Hợp đồng 35FY17 FHP
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Hợp đồng 35FY17 TMG
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Brandon Christian
ITB 33FY17
Tệp đính kèm bổ sung
Phụ lục 1
Phụ lục 2
Tab giá thầu
Dịch vụ taxi cho sinh viên Hợp đồng 33FY17 Blue Top Cab
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Sửa đổi 5
Thông báo về Ý định trao giải
Sửa đổi 6
Hợp đồng 33FY17 Red Top Cab
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Sửa đổi 5
Thông báo về Ý định trao giải
Sửa đổi 6
Carolina Sắp xếp
RFP 22FY17 Dịch vụ quản lý chương trình cho nhiều loại APS Dự án Cải tạo và Xây dựng Cơ sở Hợp đồng 22FY17 Brailsford & Dunlavey
Sửa đổi 1
Brandon Christian
ITB 21FY17
Tab giá thầu
Bộ phận và nguồn cung cấp điện Hợp đồng 21FY17 Cung cấp điện Dominion
Giá biểu
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Thông báo về Ý định trao giải
Sửa đổi 5
Carolina Sắp xếp
ITB 15FY17
Phụ lục 1
Trò chơi đồ chơi trợ giúp có hướng dẫn Hợp đồng 15-01FY17 S&S Toàn cầu
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Hợp đồng 15-02FY17 Quill
Sửa đổi 1
Hợp đồng 15-03FY17 Kaplan Học sớm
Sửa đổi 1
Hợp đồng 15-04FY17 Edu-Care
Sửa đổi 1
Hợp đồng 15-05FY17 Vật liệu nghệ thuật Blick
Hợp đồng 15-06FY17 Đồ dùng học tập của Becker
Sửa đổi 1
Hợp đồng 15-07FY17 Người giấy
Sửa đổi 1
Hợp đồng 15-08FY17 Cung cấp trường chiết khấu
Sửa đổi 1
Hợp đồng 15-09FY17 Davis Ấn phẩm
Sửa đổi 1
Hợp đồng 15-10FY17 Đồ chơi xây dựng
 Sửa đổi 1
Hợp đồng 15-11FY17 Chuyên ngành của Trường
Sửa đổi 1
Hợp đồng 15-13FY17 Lakeshore
Sửa đổi 1
Hợp đồng 15-14FY17 Nasco
Hợp đồng 15-15FY17 BSN Sports
Sửa đổi 1
Hợp đồng 15-16FY17 Kurtz Bros
Sửa đổi 1
Hợp đồng 15-17FY17 Ghế ngồi
Sửa đổi 1
Hợp đồng 15-18FY17 Ablenet
Hợp đồng 15-19FY17 ACE Giáo dục
Sửa đổi 1
Hợp đồng 15-20FY17 Hand2Mind
Hợp đồng 15-23FY17 Bruins Montessori
Hợp đồng 15-24FY17 Carolina Sinh học
Hợp đồng 15-25FY17 Cerebellum Corporation
Sửa đổi 1
Hợp đồng 15-26FY17 EAI Education
Hợp đồng 15-27FY17 Khoa học Fisher
Hợp đồng 15-28FY17 Sách
 Sửa đổi 1
Hợp đồng 15-30FY17 Music In Motion
Hợp đồng 15-31FY17 Công ty Thương mại Phương Đông
Sửa đổi 1
Hợp đồng 15-33FY17 Health Edco
Sửa đổi 1
Danielle Godfrey
IFB11FY17
Phụ lục 1
Bảng giá thầu
Bảo trì và sửa chữa dự phòng máy phát điện Hợp đồng 11FY17 Wesmart
Sửa đổi 1
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Sửa đổi 5
Sửa đổi 6
Thông báo về Ý định trao giải
Carolina Sắp xếp
RFP 05FY17
Phụ lục 1
Dịch vụ chương trình viết và ngữ pháp dựa trên web thích ứng Thông báo về giải thưởng
Hợp đồng 05FY17 NoRedInk
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Danielle Godfrey
IFB 04FY17
Phụ lục 1
Tab giá thầu
Dịch vụ kiểm tra và xử lý nước cho hệ thống sưởi và làm mát Hợp đồng 04FY17 Boland Trane
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Sửa đổi 5
Carolina Sắp xếp

FY2016

Gây Mô tả Giải thưởng Liên Hệ
Dịch vụ Truy cập Internet Giá điện tử cho Trường Công lập Arlington Thông báo về giải thưởng
Hợp đồng 28FY16 Crown Castle
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Sửa đổi 5
Danielle Godfrey
Dịch vụ A / E cho các Hợp đồng đặt hàng công việc nhiệm vụ khác cho APS Nhà cung cấp giải thưởng
Tu chính án 2 2rw Consultants
Tu chính án 2 Ehlert Bryan
Bản sửa đổi 2 AECOM
Tu chính án 2 Các khái niệm nghệ thuật
Tu chính án 2 Tư vấn Bowman
Tư vấn sửa đổi 2 CHA
Sửa đổi 2 CMTA
Tu chính án 2 Downey & Scott
Bản sửa đổi 2 ECS
Tu chính án 2 Nhóm Forella
Tu chính án 2 Gale Associates
Bản sửa đổi 2 Các khái niệm địa lý
Tu chính án 2 Haley Aldrich
Sửa đổi 2 HCM
Tu chính án 2 Jensen Hughes
Tu chính án 2 Quinn Evans
Tu chính án 2 Reynolds
Tu chính án 2 Stantec
Xu hướng công nghệ Amendmen 2
Tu chính án 2 Toole
Bản sửa đổi 2 WDP
Sửa đổi 2 VMDP
Tu chính án 3 2rw Consultants
Bản sửa đổi 3 AECOM
Tu chính án 3 Các khái niệm nghệ thuật
Tu chính án 3 Bowman
Tư vấn sửa đổi 3 CHA
Sửa đổi 3 CMTA
Tu chính án 3 Downey & Scott
Tu chính án 3 ECS Trung Đại Tây Dương
Tu chính án 3 Ehlert Bryan
Tu chính án 3 Forella
Tu chính án 3 Gale Associates
Bản sửa đổi 3 Khái niệm địa lý
Tu chính án 3 Haley & Aldrich
Sửa đổi 3 HCM
Tu chính án 3 Jensen Hughes
Tu chính án 3 Quinn
Tu chính án 3 Reynolds
Tu chính án 3 Stantec
Tu chính án 3 Xu hướng công nghệ
Tu chính án 3 Toole
Sửa đổi 3 VMDO
Bản sửa đổi 3 WDP
Tu chính án 4 2rw Consultants
Bản sửa đổi 4 AECOM
Tu chính án 4 Các khái niệm nghệ thuật
Tu chính án 4 Bowman
Tu chính án 4 CHA Tư vấn
Sửa đổi 4 CMTA
Tu chính án 4 Downey và Scott
Tu chính án 4 ECS Mid Atlantic
Tu chính án 4 Ehlert-Bryan
Tu chính án 4 Forella
Tu chính án 4 Gale Associates
Bản sửa đổi 4 Khái niệm địa lý
Tu chính án 4 Haley & Aldrich
Sửa đổi 4 HCM
Tu chính án 4 Jensen Hughes
Tu chính án 4 Quinn Evans
Tu chính án 4 Reynolds
Tu chính án 4 Stantec
Tu chính án 4 Xu hướng công nghệ - Đã sửa đổi
Tu chính án 4 Toole
Sửa đổi 4 VMDO
Bản sửa đổi 4 WDP
Bản sửa đổi 5 AECOM
Tu chính án 5 Bowman
Tu chính án 5 ECS Mid Atlantic
Tu chính án 5 Ehlert-Bryan
Tu chính án 5 Gale
Sửa đổi 5 HCM
Tu chính án 5 Stantec
Sửa đổi 5 VMDO
Brandon Christian
Phương tiện đi lại của Chương trình Nuôi dạy Con cái Thanh thiếu niên Hợp đồng 75FY16 Trường trẻ em
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Sửa đổi 5
Carolina Sắp xếp
Đào tạo Kỹ thuật viên Y tế Cấp cứu-Cơ bản (EMT-B) Hợp đồng 73FY16 SAGE Đào tạo
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Sửa đổi 5
Sửa đổi 6
Danielle Godfrey
RFP 65FY16
Bảng tính phí điều kiện chung
Phụ lục 1
Phụ lục 2
Trường tiểu học mới tại khuôn viên trường trung học Thomas Jefferson Thông báo về giải thưởng
Gói 2 - Thực hiện đầy đủ
Brandon Christian
RFP 65FY16 Phần 2 Phần 2 Dịch vụ Giai đoạn Xây dựng - Trường Tiểu học Fleet (Chính thức gọi là Trường Tiểu học Mới) tại Địa điểm Trường Trung học Cơ sở Thomas Jefferson Thông báo về Ý định trao giải Brandon Christian
IFB 34FY16
Phụ lục 1
Tab giá thầu

Hóa chất và Vật dụng Bể bơi Giải thưởng Hợp đồng 34FY16 Roberts Oxy
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Thông báo về Ý định trao giải
Sửa đổi 5
Giải thưởng hợp đồng 34FY16 Winkler dba SwimKare
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Thông báo về Ý định trao giải
Sửa đổi 5
Carolina Sắp xếp
IFB 15FY16
Phụ lục 1
Tab giá thầu
Hệ thống cáp, chiếu video và các hệ thống khác Lắp đặt & bảo trì Thông báo về giải thưởng
Hợp đồng 15FY16 xu chung
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Hợp đồng 15FY16 Infiniti
Sáng 1
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Hợp đồng 15FY16 NDGI
Sáng 1
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Danielle Godfrey
IFB 02FY16
Phụ lục 1
Thức ăn nhẹ cho ngày kéo dài Hợp đồng 02FY16 Fairfax Food Service
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Sửa đổi 5
Sửa đổi 6
Danielle Godfrey

 

FY2015

Gây Mô tả Giải thưởng Liên Hệ
RFP 29FY15 Dịch vụ chăm sóc răng miệng cho APS Nhân viên Hợp đồng 29FY15 Delta Dental
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Thông báo về Giải thưởng 2021-2022
Sửa đổi 4
Hamed Hameedi
RFP 25FY15
Phụ lục 1
Dịch vụ Cố vấn Giám đốc Xây dựng cho Nhiều Dự án Xây dựng Trường Công lập Arlington Bản sửa đổi 1 CBRE Heery
Bản sửa đổi 2 MBP
Bản sửa đổi 3 CBRE Heery
Bản sửa đổi 3 MBP
Bản sửa đổi 4 CBRE Heery
Bản sửa đổi 4. MBP
Bản sửa đổi 5. CBRE Heery
Brandon Christian
RFP 04FY15
Phụ lục 1
Các Kế hoạch Hưu trí Đóng góp Xác định của Trường Công lập Arlington Thông báo về giải thưởng
Hợp đồng 04FY15 AXA Công bằng
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Hợp đồng 04FY15 Lincoln Financial Group
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Hamed Hameedi

FY2014

Gây Mô tả Giải thưởng Liên Hệ
RFP 82FY14
Phụ lục 1
REEP 2013
Arlington SAF 2013
Dịch vụ Kiểm toán Quỹ Hoạt động Trường học Hamed Hameedi
RFP 11FY14
Phụ lục 1
Dịch vụ dữ liệu và thoại di động Thông báo về giải thưởng
Hợp đồng 11FY14 Verizon Wireless
Sửa đổi 1
Hamed Hameedi
RFP 10FY14
Phụ lục 1
Phụ lục 2
Dịch vụ điện thoại địa phương Thông báo về giải thưởng
Hợp đồng 10FY14 Dịch vụ mạng kinh doanh của Verizon
Sửa đổi 1
Tu chính án 2
Sửa đổi 3
Hamed Hameedi
IFB 03FY14
Phụ lục 1
Phụ lục 2
Biểu giá sửa đổi
Tab giá thầu
Dịch vụ lưu trữ hồ sơ thuê ngoài và các dịch vụ quản lý hồ sơ liên quan và hệ thống trực tuyến cho các chức năng quản lý hồ sơ và quản lý tài khoản Thông báo về Ý định trao giải
Hợp đồng 03FY14 Paxton Lưu giữ hồ sơ
Sửa đổi 4
Sửa đổi 5
Carolina Sắp xếp

FY2013

Gây Mô tả Giải thưởng Liên Hệ
RFQ 27FY13
Phụ lục 1
Mua thiết bị sản xuất kỹ thuật số tốc độ cao, số lượng lớn cho APS Cửa hàng in Thông báo về giải thưởng
Hợp đồng 27FY13 Ricoh USA
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Hamed Hameedi

FY2012

Gây Mô tả Giải thưởng Liên Hệ
RFP 80FY12
Phụ lục 1
Phụ lục 2
Chương trình Quyền lợi Bảo hiểm Khuyết tật Dài hạn Hợp đồng 80FY12 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Liberty
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Sửa đổi 5
Thông báo về Ý định trao giải
 Sửa đổi 6
Hamed Hameedi
RFP 73FY12
Phụ lục 1
Tóm tắt lợi ích của Cigna RX 2012
LPPO Humana 2012 Tóm tắt
RPPO Humana 2012 Tóm tắt
Quyền lợi Y tế cho Người về hưu của Medicare Thông báo về giải thưởng
Hợp đồng 73FY12 United Healthcare
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Sửa đổi 5
Gia hạn hợp đồng khẩn cấp
Thông báo về Ý định trao giải
Sửa đổi 6
Thông báo về Ý định trao giải
Sửa đổi 7
Thông báo về giải thưởng
Sửa đổi 8
Thông báo về giải thưởng
Hamed Hameedi

FY2008

Gây Mô tả Giải thưởng Liên Hệ
RFP 73FY08 Dịch vụ quản trị viên các kế hoạch đóng góp được xác định Hợp đồng 73FY08A TSA Consulting Group
Sửa đổi 1
Sửa đổi 2
Sửa đổi 3
Sửa đổi 4
Sửa đổi 5
Hamed Hameedi