Đánh giá của Quản trị viên (P-Scale)

0APS Đánh giá thang đo P Sổ tay

APS Biểu mẫu đánh giá thang điểm P

  1. APS Kế hoạch quản lý trường học
  2. APS Kế hoạch bộ phận
  3. APS Mẫu kế hoạch tiến bộ
  4. APS Bằng chứng tự báo cáo của quản trị viên
  5. APS Tóm tắt hoạt động nghề nghiệp của quản trị viên
  6. APS Đánh giá tạm thời của quản trị viên
  7. APS Đánh giá tổng hợp của quản trị viên
  8. APS Kế hoạch cải thiện hiệu suất của quản trị viên

Mô-đun đào tạo

Học phần 1: Tổng quan
Giao hàng trong tháng XNUMX

Mô-đun 2: Tạo Kế hoạch trường hoặc Kế hoạch của Bộ
Được giao vào tháng XNUMX / tháng XNUMX

Mô-đun 3: Chuẩn bị cho cuộc hội thoại giữa năm
Phiên đánh giá 1 cho tất cả quản trị viên - được giao vào tháng XNUMX / tháng XNUMX

Mô-đun 4: Xác định bằng chứng cho bằng chứng tự báo cáo

Mô-đun 5: Đánh giá tạm thời và tổng kết