Chuẩn bị di chuyển từ APS

APS cam kết hỗ trợ học sinh và gia đình trong quá trình chuẩn bị chuyển đến học khu khác. Để rút một sinh viên khỏi APS:

  • Hoàn thành Khảo sát Thông báo rút tiền của sinh viên và nộp cho trường hiện tại của con bạn.
  • Liên hệ trực tiếp với cố vấn trường học của con bạn để chúng tôi có thể hợp tác với bạn để đảm bảo rằng bạn có các tài liệu cần thiết.
  • Các tài liệu về hồ sơ không chính thức sẽ được cung cấp cho bạn theo phương thức (kỹ thuật số hoặc in) mà bạn chọn. Vui lòng sử dụng liên kết này để biết thông tin liên quan đến Bảng điểm và thông tin hồ sơ khácVui lòng đợi tối đa hai tuần để thu thập tài liệu.