Bảo hiểm tai nạn học đường

APS cung cấp cơ hội mua bảo hiểm tai nạn cho học sinh. Phụ huynh phải chịu trách nhiệm hóa đơn y tế cho các trường hợp thương tích xảy ra trên sân trường hoặc tại các sự kiện do trường tài trợ. Nếu bạn không có bảo hiểm y tế và tin rằng việc thanh toán sẽ là một khó khăn cho bạn, APS tạo cơ hội cho bạn mua bảo hiểm tai nạn học đường. Chúng tôi rất khuyến khích các bậc cha mẹ nên sử dụng điều này như một bảo hiểm phụ cho vận động viên học sinh của họ.


Markel Insurance sẽ cung cấp bảo hiểm tai nạn học đường cho năm học 2016-17. Để biết thông tin, hãy xem các liên kết bên dưới: