Thành viên hội đồng trường

tất cả cácCác thành viên Hội đồng Trường có thể gặp gỡ với các nhóm nhỏ hoặc cá nhân để thảo luận về các vấn đề hoặc vị trí theo hẹn.

Xem hiện tại Các nhiệm vụ liên lạc với trường và chương trìnhNhiệm vụ liên lạc của Hiệp hội hành chính.

Các thành viên cộng đồng được hoan nghênh đến thăm với một thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian Mở Giờ làm việc.

 

Thành viên hội đồng trường Hết hạn
Monique O'Grady, Cái ghế 12 / 31 / 21
Barbara Kanninen, Phó Chủ tịch 12 / 31 / 22
Cristina Diaz-Torres, Hội viên 12 / 31 / 24
Reid Goldstein, Thành viên 12 / 31 / 23
David Priddy, Hội viên 12 / 31 / 24

 

Hội đồng Trường Arlington bao gồm năm thành viên phục vụ các nhiệm kỳ bốn năm chồng chéo. Các điều khoản bắt đầu vào ngày 1 tháng XNUMX của năm sau cuộc bầu cử.

Công dân quan tâm đến quá trình bầu cử nên liên hệ với văn phòng của Đăng ký và bầu cử cử tri của Hạt Arlington tại 703-228-3456 để biết thêm thông tin.

Cập nhật December 30, 2020