Trường học & quan hệ cộng đồng

ảnh chụp màn hình tài liệu của chúng tôi Kết nối với cộng đồng của chúng tôi - nhấp để tải xuốngPhòng Quan hệ Nhà trường và Cộng đồng chịu trách nhiệm về quan hệ truyền thông; sự tham gia của công chúng, bao gồm sự tham gia của gia đình và cộng đồng; thông tin công cộng; truyền thông điện tử, phát thanh truyền hình và mạng xã hội; các Tình nguyện viên và các đối tác trong chương trình giáo dục; và giám sát AETV và APS Cửa hàng in.

Tải xuống tờ rơi của chúng tôi “Kết nối với cộng đồng của chúng tôi”

Trọng tâm chính của bộ là tăng cường liên lạc trong các Trường Công lập Arlington và giữa các trường và cộng đồng Arlington.

DỊCH VỤ