Các Trường Trung Học / Chương Trình Trung Học Lựa Chọn Trên Toàn Quận và Quy Trình Đăng Ký Chuyển Trường Vùng Lân Cận

Quy trình nộp đơn chung

Thời gian nộp đơn đăng ký vào các trường trung học phổ thông là từ Thứ Hai đầu tiên của Tháng Mười Một đến Thứ Sáu Thứ Ba của Tháng Giêng cho năm học tiếp theo.

Các ứng dụng

 • Đơn đăng ký trực tuyến sẽ có sẵn vào ngày 1 tháng 2021 năm 10, lúc XNUMX giờ tối. Phụ huynh nên hoàn thành Đăng ký trường Tùy chọn trực tuyến từ ngày 1 tháng 2021 năm 21 đến ngày 2022 tháng 4 năm XNUMX, trước XNUMX giờ chiều
 • Nhân viên tại APS Trung tâm Chào mừng (2110 Washington Blvd.), cũng như nhân viên của trường, có thể hỗ trợ các gia đình không có quyền truy cập vào biểu mẫu trực tuyến.

Xổ số

 • Nếu số lượng đơn đăng ký vượt quá số chỗ trống cho bất kỳ Trường Lựa chọn nào, APS sẽ tiến hành bốc thăm để xác định trúng tuyển.
 • Nếu các gia đình nộp đơn vào nhiều trường / chương trình, ứng dụng của họ sẽ đi vào tất cả các loại xổ số cùng một lúc. 
 • Xổ số cho tất cả các trường Trung học Lựa chọn được tổ chức vào ngày 31 tháng 2021 năm 12, 4 - XNUMX giờ chiều Xem đoạn ghi âm.

Thông báo

 • Các gia đình sẽ được thông báo về việc chấp nhận hoặc đưa họ vào danh sách chờ qua email và / hoặc tin nhắn qua APS Trung tâm chào mừng trên Ngày 7 tháng 2022 năm 4, sau XNUMX giờ chiều
 • Phụ huynh phải xác nhận hoặc từ chối đi học hoặc chương trình Tháng 2 21, 2022. 
 • Nếu gia đình không chấp nhận hoặc từ chối chỗ ngồi của họ trước thời hạn, chỗ ngồi của họ sẽ được trao cho học sinh tiếp theo trong danh sách chờ.

Danh sách chờ

 • Những sinh viên nộp đơn, nhưng không được chọn trong quá trình xổ số, sẽ được sắp xếp theo thứ tự số trong danh sách chờ.
 • Các ứng dụng nhận được sau thời hạn được đặt ở dưới cùng của danh sách chờ hiện tại cho năm học sắp tới.
 • Khi sinh viên trong danh sách chờ được cung cấp chỗ ngồi, họ có cửa sổ một tuần để chấp nhận vị trí. Nếu vị trí không được chấp nhận trong cửa sổ một tuần, ưu đãi sẽ được hủy bỏ và cung cấp cho sinh viên tiếp theo trong danh sách chờ.
 • Danh sách chờ cho việc chuyển vùng lân cận sẽ được duy trì bởi APS Trung tâm Chào đón cho đến ngày 2 tháng XNUMX. Chỗ ngồi tùy chọn liên tục được lấp đầy trong suốt năm học khi có chỗ.

* Học sinh đã được nhận vào và hiện đang theo học tại một trường tùy chọn không cần phải nộp đơn lại cho các năm tiếp theo. 

Để biết thêm chi tiết theo trường, xin vui lòng xem lại Chính sách của hội đồng trường J-5.3.31 và PIP-1


Để biết thêm thông tin hoặc câu hỏi, vui lòng liên hệ với APS Trung tâm Chào mừng theo số 703-228-8000 hoặc schooloptions @apsva.us.