Trung tâm hướng nghiệp Arlington

Địa chỉ: 816 Tiến sĩ Walter Reed, Arlington, VA 22204

Phone 703-228-5800

Số fax: 703-228-5815

Hiệu trưởng: Margaret Chung, margaret.chung @apsva.us

Giờ học:
8 giờ sáng đến 3 giờ tối các ngày trong tuần

Phát hành sớm: 12:25 chiều

Giờ hành chính: 7 giờ sáng đến 4 giờ tối các ngày trong tuần

website: Trung tâm nghề nghiệp.apsva.us

Sứ mệnh của Trung tâm Hướng nghiệp là “Khơi dậy niềm đam mê vừa học vừa làm” thông qua các ứng dụng thực hành trong 25 chương trình Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp (CTE) độc đáo trong các lĩnh vực CNTT và Truyền thông Kỹ thuật số; Kỹ thuật và Thương mại Công nghiệp; Dịch vụ Y tế và Sức khỏe; và Dịch vụ Công và Nhân sinh. Thông qua các chương trình sẵn sàng cho nghề nghiệp và đại học này, Trung tâm nghề nghiệp cung cấp các cơ hội nâng cao về kỹ năng thị trường, chứng chỉ ngành, tín chỉ đại học và thực tập dựa trên công việc. Học sinh được đưa đón hàng ngày từ trường học ở nhà đến Trung tâm Hướng nghiệp cho các lớp CTE của họ.

Thông qua quan hệ đối tác với Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia (NVCC), học sinh có thể kiếm được cả tín chỉ trung học và đại học thông qua CTE tuyển sinh kép và các khóa học học thuật.

Các chương trình bổ sung tại Trung tâm Nghề nghiệp bao gồm Học viện, Học viện Anh ngữ, Chương trình Chuẩn bị Việc làm và Chương trình Nuôi dạy Trẻ vị thành niên.

Arlington Tech tại Trung tâm Nghề nghiệp: Một Chương trình Toàn Quận

Arlington Tech là một chương trình trung học phổ thông nghiêm túc, dựa trên dự án, nhằm chuẩn bị cho học sinh thành công ở trường đại học và tại nơi làm việc thông qua việc hợp tác giải quyết vấn đề. Học sinh học cách kết hợp hiệu quả kiến ​​thức học thuật cốt lõi liên ngành với các kỹ năng mà các em phát triển trong các lớp Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp (CTE) để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực và cung cấp dịch vụ cho cộng đồng địa phương. Arlington Tech mang đến cơ hội cho sinh viên khám phá và được chứng nhận trong nhiều chương trình CTE khác nhau và bắt đầu tốt hơn vào đại học bằng cách kiếm Tín chỉ Đại học sớm thông qua đăng ký kép với Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia (NVCC).

Học sinh có thể nhận được Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông và / hoặc Bằng cấp Liên kết theo nhiều con đường khác nhau. Là đỉnh cao của trải nghiệm học tập dựa trên dự án, học sinh Arlington Tech sẽ hoàn thành một năm cuối cấp capsdự án giai điệu trong đó họ sẽ được tuyển dụng như một thực tập sinh, một nhà tư vấn, hoặc hoạt động như một nhà nghiên cứu độc lập. Học tập tại Arlington Tech là tích cực (thông qua điều tra), xác thực (thông qua các dự án), và được thúc đẩy bởi sự quan tâm của học sinh.