Trường tiểu học Discovery

Discovery_smĐịa chỉ: 5241 36th Street North, Arlington, VA 22207

Điện Thoại: 703-228-2685

Hiệu trưởng: Erin Russo, erin.russo @apsva.us

Giờ học:
Cả ngày - 9 giờ sáng đến 3 giờ 41 chiều
Phát hành sớm - 9 giờ sáng đến 1 giờ 26 phút chiều

Điểm kiểm traStatistics

Web Site: khám phá.apsva.us

Discovery Elementary là một trường lân cận, nơi học sinh tham gia vào các hoạt động bền vững và đóng vai trò là người quản lý môi trường. Discovery là một trường Net Zero Energy trong đó tổng lượng năng lượng được sử dụng trong một năm xấp xỉ bằng lượng năng lượng tái tạo được tạo ra trong năm đó. Là một công trình xanh, Discovery hỗ trợ học tập trải nghiệm và khuyến khích học sinh trở thành người quản lý môi trường thông qua dịch vụ và lãnh đạo. John Glenn sống trong khu phố và chạy các mô hình quỹ đạo với các con của mình trên địa điểm trường học. Cái tên Discovery không chỉ là một cái gật đầu cho Glenn, mà còn gợi lên tinh thần ham học hỏi.

Là một Cộng đồng Học tập Chuyên nghiệp, giáo viên Discovery cộng tác để lập kế hoạch và cung cấp các bài học tương tác và hấp dẫn, đồng thời đánh giá việc học tập của học sinh thông qua việc chấm điểm dựa trên tiêu chuẩn. Hơn nữa, giáo viên triển khai phương pháp Lớp học đáp ứng để hỗ trợ sự phát triển về mặt học tập, xã hội và tình cảm của học sinh.

Tầm nhìn khám phá: Chúng tôi học cùng nhau như một đội và khuyến khích mọi người khám phá, ước mơ và khám phá đồng thời tạo ra tác động tích cực trong cộng đồng của chúng tôi.

Sứ mệnh khám phá: Người khám phá học hỏi, cộng tác và đổi mới với thế giới trong tâm trí.