Trường tiểu học Hoffman-Boston

Trường tiểu học Hoffman-BostonĐịa chỉ: 1415 S Queen St, Arlington, VA 22204
Điện Thoại: 703-228-5845

Số fax: 703-892-4526

Hiệu trưởng: Heidi Smith, heidi.smith @apsva.us

Giờ học:
Cả ngày - 9 giờ sáng đến 3 giờ 41 chiều
Phát hành sớm - 9 giờ sáng đến 1 giờ 26 phút chiều

Điểm kiểm traStatistics

Web Site: hoffmanboston.apsva.us

Trường Tiểu Học Hoffman-Boston là ngôi nhà của All-Stars, một cộng đồng toàn cầu phục vụ cho một số lượng học sinh và gia đình đa dạng và phong phú. Trường Tiểu Học Hoffman-Boston chuyên cung cấp các trải nghiệm học tập chân thực, dựa trên sự hỏi đáp, khuyến khích học sinh hợp tác, thử nghiệm và tạo ra các giải pháp cho các vấn đề trong cuộc sống thực. Các chương trình mẫu mực của trường bao gồm tập trung vào hướng dẫn STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) và Dự án Edison tập trung vào việc nâng cao kỹ năng giao tiếp thông qua công nghệ và tích hợp nghệ thuật. Các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến được đưa vào chương trình giảng dạy để tăng cường học tập suốt đời. Các nhân viên sử dụng các phương pháp giảng dạy khác biệt để thúc đẩy tư duy phản biện, nắm bắt các phong cách học tập đa dạng và chuẩn bị cho học sinh trở thành những người đóng góp thành công và thành viên cạnh tranh của cộng đồng toàn cầu. Những người làm việc và học tập trong môi trường học tập của Hoffman-Boston thể hiện sự tôn trọng, chính trực, kiên trì, cố gắng xây dựng các giá trị và tính cách mạnh mẽ cho tất cả học sinh.