Trường công lập Montessori của Arlington

logo trường monessoriĐịa chỉ: 701 S Highland St, Arlington, VA 22204

Điện Thoại: 703-228-8871

Tham dự:-703 979-2037

Hiệu trưởng: Catherina Genove, catharina.genove @apsva.us

Giờ học:
Cả ngày 9:00 sáng - 3:41 chiều
Phát hành sớm 9:00 sáng - 1:26 chiều

Giờ hành chính: 7: 00 sáng đến 4: 00 chiều

Web Site: montessori.apsva.us

Trường Công lập Montessori của Arlington là một lựa chọn trường Montessori trên toàn quận với ba cấp độ giảng dạy - Tiểu học (từ 3 đến K), Tiểu học (lớp 1-3) và Tiểu học trên (lớp 4 và 5). Chương trình Montessori cung cấp một cách tiếp cận liên ngành, dựa trên khám phá để học tập theo các nguyên lý của Tiến sĩ Maria Montessori. Chương trình dựa trên triết lý học tập phát triển từ niềm tin rằng trẻ em là những người học tự nhiên và việc học tập diễn ra tốt nhất trong một môi trường được nuôi dưỡng, chuẩn bị để thúc đẩy sự tìm hiểu hợp tác tự phát. Phương pháp giảng dạy phát triển từ triết lý này giúp nuôi dưỡng trẻ cảm giác an toàn, tự tin và độc lập, giúp trẻ phát triển thành những người tôn trọng và quan tâm đến bản thân, người khác, môi trường và cuộc sống.

Tất cả các giáo viên đều được đào tạo theo phương pháp Montessori, và các trợ lý lớp học và giáo viên đặc biệt ủng hộ mạnh mẽ phương pháp sư phạm Montessori. Cả Hiệu trưởng, Cô Catharina Genove và Trợ lý Hiệu trưởng, Cô Yolanda Nashid, đều có chứng chỉ Montessori. Chương trình Montessori khuyến khích và thúc đẩy mối quan hệ giữa giáo viên, gia đình và học sinh để tạo ra một môi trường thoải mái và thuận lợi cho việc học tập.

Năm nay, Chương trình Montessori chào đón hai lớp học giáo dục đặc biệt Montessori đồng giảng dạy nhằm hỗ trợ và thúc đẩy thêm một môi trường học tập hòa nhập cho học sinh của chúng tôi.