Trường tiểu học Nottingham

NottinghamĐịa chỉ: 5900 Little Falls Rd, Arlington, VA 22207

Số điện thoại: 703-228-5290

Số fax: 703-228-2300

Hiệu trưởng: Eileen Gardner, eileen.gardner @apsva.us

Giờ học:
Cả ngày - 9 giờ sáng đến 3 giờ 41 chiều.

Điểm kiểm traStatistics

Web Site: nottingham.apsva.us

Tại Nottingham, sự xuất sắc trong học tập phát triển trong một môi trường học tập được nuôi dưỡng mà tất cả các bên liên quan trong cộng đồng làm việc hợp tác để duy trì. Hiệp sĩ của chúng tôi nhận được một trải nghiệm giáo dục đầy thử thách được thiết kế để kích thích trí tò mò và khuyến khích tư duy phản biện và sáng tạo. Nhân viên hướng dẫn thiết kế các bài học để đáp ứng mọi phong cách học tập, khả năng và sở thích.

Hướng dẫn khác biệt góp phần vào sự hiểu biết toàn cầu dẫn đến học tập suốt đời. ImagiLab Makerspace và Knights STEAMing Ahead của chúng tôi cung cấp trải nghiệm học tập xác thực, dựa trên câu hỏi phản ánh các vấn đề thực tế trong cuộc sống. Bước thứ hai và Lớp học đáp ứng được sử dụng để dạy học thuật và học tập cảm xúc xã hội. Cộng đồng Người học của chúng tôi tại Nottingham cảm ơn phụ huynh / người giám hộ đã trở thành đối tác trong việc giáo dục con em họ. Chúng tôi tự hào về cách tiếp cận mẫu mực, dựa trên toàn cầu của chúng tôi để giáo dục các nhà lãnh đạo tương lai của ngày mai.