Trường tiểu học Randolph

Trường tiểu học RandolphĐịa chỉ: 1306 S Quincy St, Arlington, VA 22204

Điện Thoại: 703-228-5830

Số fax: 703-521-2516

Hiệu trưởng: Carlos Ramirez, carlos.ramirez @apsva.us

Giờ học:
Cả ngày - 8:25 sáng đến 3:06 chiều
Phát hành sớm: 8:25 sáng đến 12:51 chiều.

Điểm kiểm traStatistics

Web Site: randolph.apsva.us

Randolph Elementary là một Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) Tiểu học. Randolph là một cộng đồng người học đa dạng đại diện cho nhiều quốc gia gốc và ngôn ngữ mẹ đẻ. Học sinh tham gia vào học tập dựa trên câu hỏi nhấn mạnh các kỹ năng tư duy phản biện được dạy thông qua các đơn vị nghiên cứu liên ngành. Chương trình giảng dạy hàng ngày tích hợp Thái độ IB và Hồ sơ Người học và phù hợp với Tiêu chuẩn Học tập của Virginia.

Chương trình IB tại Randolph dạy cho học sinh một quan điểm toàn cầu, vì nó nhấn mạnh sự tôn trọng người khác, cho phép học tập và nghiên cứu độc lập, và thúc đẩy dịch vụ. Thông qua các dự án dịch vụ và tham gia cộng đồng, sinh viên Randolph học cách hành động để tạo ra sự khác biệt tích cực trên thế giới. Học sinh tham gia vào các dự án dịch vụ có ý nghĩa với sự hợp tác của một số tổ chức cộng đồng.

Chương trình học tập mạnh mẽ được hỗ trợ bởi sự tham gia của gia đình và cộng đồng, đi đôi với các hoạt động theo đuổi văn hóa, nghệ thuật và thể thao, và nuôi dưỡng sự phát triển của cả trẻ em. Randolph tin rằng giáo dục thực sự là tấm hộ chiếu tương lai của mỗi học sinh.