Vắc xin COVID-19 cho 5 tuổi trở lên

Mọi học sinh từ 5 tuổi trở lên hiện đủ điều kiện để được chủng ngừa COVID-19!

“Tiêm chủng cập nhật” có nghĩa là bạn đã tiêm cả hai mũi vắc xin 2 mũi (hoặc đã tiêm vắc xin một liều ban đầu) VÀ đã tiêm nhắc lại khi đủ điều kiện.


Xác minh vắc xin cho học sinh

Tình trạng tiêm chủng của học sinh hiện không được yêu cầu bởi APS. Bắt đầu từ tháng Hai, chúng tôi sẽ thu thập thông tin vắc xin tự nguyện của học sinh cho chương trình Thử nghiệm để Ở lại và để hỗ trợ thêm cho quá trình truy tìm liên hệ nhằm giảm bất kỳ sự gián đoạn nào đối với việc học của học sinh. Các gia đình được khuyến khích hoàn thành xác minh vắc xin cho học sinh bằng cách tải lên tài liệu của họ và hoàn thành bảng câu hỏi trực tuyến.

Truy cập cổng xác minh vắc xin tại đây
Hãy đảm bảo rằng bạn nhập chữ “S” trước số ID của học sinh để đảm bảo rằng hồ sơ của họ được cập nhật một cách thích hợp. 

Các gia đình cần hỗ trợ có thể liên hệ với Nhóm ứng phó COVID của chúng tôi tại covid@apsva.us.


Câu hỏi thường gặp về vắc xin nhấp vào hình ảnh để tải PDF
Nhấp vào hình ảnh để tải PDF

Các cuộc hẹn tiêm phòng có thể được thực hiện tại các hiệu thuốc và phòng khám gần đó, bằng cách đến Vaccines.gov (www.vacunas.gov), tại văn phòng bác sĩ nhi khoa của bạn, hoặc trực tuyến bằng cách truy cập VAMS và nhấp vào biểu tượng “Đặt lịch hẹn tiêm vắc xin COVID-19 cho Nhi khoa” hoặc gọi đường dây nóng COVID-19 của Quận theo số 703-228-7999.

APS các gia đình theo học tại các trường tiểu học Abingdon, Barcroft, Barrett, Campbell, Carlin Springs, Tiến sĩ Charles R. Drew, Hoffman-Boston và Randolph có thể được trợ giúp thêm trong việc sắp xếp lịch hẹn tiêm vắc-xin COVID-19 của họ thông qua Quận Arlington.

  • Các gia đình có thể gọi 703-228-2985 từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, không bao gồm ngày lễ (tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha).
  • Các gia đình sẽ cần một điện thoại di động có thể nhận tin nhắn văn bản với họ tại thời điểm cuộc gọi để được hỗ trợ.
  • Nhân viên sẽ xác minh trường học bằng cách sử dụng số thẻ sinh viên và thông tin nhân khẩu học (ví dụ: địa chỉ, ngày sinh, v.v.) để xác minh danh tính.

Các gia đình khác cần trợ giúp thêm có thể gọi 703-228-7999.

Thêm thông tin: