Vắc xin COVID-19 cho 5 tuổi trở lên

Mọi học sinh từ 5 tuổi trở lên hiện đủ điều kiện để được chủng ngừa COVID-19!


Tình trạng tiêm chủng của học sinh hiện không được yêu cầu bởi APS tại thời điểm này và sẽ chỉ được xác nhận khi và nếu học sinh của bạn được xác định là có liên hệ chặt chẽ bởi nhà trường và Ban Y tế Công cộng. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng gọi đường dây nóng COVID-19 của Quận theo số 703-228-7999 hoặc truy cập trang web COVID-19 của Quận, arlingtonva.us/covid-19.


Câu hỏi thường gặp về vắc xin nhấp vào hình ảnh để tải PDF
Nhấp vào hình ảnh để tải PDF

Các cuộc hẹn tiêm phòng có thể được thực hiện tại các hiệu thuốc và phòng khám gần đó, bằng cách đến Vaccines.gov (www.vacunas.gov), tại văn phòng bác sĩ nhi khoa của bạn, hoặc trực tuyến bằng cách truy cập VAMS và nhấp vào biểu tượng “Đặt lịch hẹn tiêm vắc xin COVID-19 cho Nhi khoa” hoặc gọi đường dây nóng COVID-19 của Quận theo số 703-228-7999.

APS các gia đình theo học tại các trường tiểu học Abingdon, Barcroft, Barrett, Campbell, Carlin Springs, Tiến sĩ Charles R. Drew, Hoffman-Boston và Randolph có thể được trợ giúp thêm trong việc sắp xếp lịch hẹn tiêm vắc-xin COVID-19 của họ thông qua Quận Arlington.

  • Các gia đình có thể gọi 703-228-2985 từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, không bao gồm ngày lễ (tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha).
  • Các gia đình sẽ cần một điện thoại di động có thể nhận tin nhắn văn bản với họ tại thời điểm cuộc gọi để được hỗ trợ.
  • Nhân viên sẽ xác minh trường học bằng cách sử dụng số thẻ sinh viên và thông tin nhân khẩu học (ví dụ: địa chỉ, ngày sinh, v.v.) để xác minh danh tính.

Các gia đình khác cần trợ giúp thêm có thể gọi 703-228-7999.

Thêm thông tin: