Yêu cầu chuyển đổi sang chương trình trực tiếp

Các gia đình có học sinh đăng ký vào Chương trình Học tập Ảo (VLP) có thể chọn yêu cầu chuyển đổi sang chương trình trực tiếp thông thường bất cứ lúc nào. Quá trình này sẽ mất khoảng 2 tuần từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, như sau:

  1. Các gia đình nên điền vào biểu mẫu dưới đây cho mỗi học sinh muốn chuyển sang trực tiếp.
  2. Nhân viên VLP sẽ liên hệ với gia đình để xác nhận đã nhận được đơn.
  3. Nhân viên VLP sẽ làm việc với trường học để xác định ngày bắt đầu của học sinh.
  4. Nhà trường sẽ liên hệ với gia đình để thảo luận về việc sắp xếp / lịch học, và thông báo cho họ về ngày khai giảng.
  5. Nếu gia đình muốn tự cung cấp phương tiện đi lại, họ nên thông báo cho nhà trường. Nếu không, những học sinh đủ điều kiện sẽ được chỉ định một tuyến xe buýt.
  6. Nhà trường sẽ ghi danh học sinh và thiết lập mọi thứ trong Synergy.
  7. Các tùy chọn về lịch trình và phương tiện đi lại của học sinh (nếu có) sẽ có sẵn trong ParentVUE.
  8. Học sinh bắt đầu trực tiếp vào ngày bắt đầu xác định của họ.

(Không thấy biểu mẫu? Điền vào nó trực tuyến tại đây)
(Sắp có bằng tiếng Amharic, tiếng Ả Rập và tiếng Mông Cổ)