Khoa học

Sứ mệnh

Mô hình APS Chương trình Khoa học phục vụ để khơi dậy sự nhiệt tình đối với kiến ​​thức khoa học, thúc đẩy tinh thần ham học hỏi ở người học thông qua trải nghiệm dựa trên tìm hiểu trong bối cảnh thực tế, và tạo ra một cộng đồng gồm những cá nhân hiểu biết về khoa học và môi trường có khả năng đưa ra quyết định sáng suốt.

Mục tiêu

Tất cả APS sinh viên sẽ có kiến ​​thức khoa học và kỹ năng để trở thành một phần của lực lượng lao động hiệu quả trên toàn cầu gồm những người giải quyết vấn đề và sáng tạo.

2 cô gái làm thí nghiệm khoa học

@APSkhoa học

APSkhoa học

APS Văn phòng Khoa học

@APSkhoa học
RT @EnviSciEd: @EcosWakefield is hosting Neil Hurwitz in a discussion on designing a strategy game focusing on plant evolution. Dec 13 in B…
Xuất bản ngày 06 tháng 22 năm 6 25:XNUMX chiều
                    
Theo