Khảo sát Quan điểm của Phụ huynh và Học sinh Trường Tư thục 2019-2020 từ VDOE

Các cuộc khảo sát trực tuyến hiện đang được mở và sẽ có sẵn để hoàn thành tại các liên kết sau cho đến ngày 30 tháng 2020 năm XNUMX: Khảo sát dành cho phụ huynh —– Khảo sát trường tư dành cho phụ huynh Khảo sát Sinh viên —- Khảo sát triển vọng trường tư cho học sinh