Chào mừng bạn đến với Tìm trẻ em Pre-K

Giấy.Journal.2 (1)Chương trình Tìm trẻ Pre-K của Quận Arlington xác định trẻ em trong độ tuổi từ 2-5 tuổi bị khuyết tật về giáo dục. Trẻ em bị nghi ngờ chậm phát triển trong các lĩnh vực nhận thức, giao tiếp, nghe, nhìn, kỹ năng xã hội-cảm xúc, các mối quan tâm về hành vi và / hoặc kỹ năng vận động, có thể được giới thiệu đến văn phòng Pre-K Child Find. Sau khi văn phòng Tìm Trẻ nhận được giấy giới thiệu, một cuộc họp sẽ được lên lịch với gia đình, trẻ em và các thành viên trong nhóm Tìm Trẻ Pre-K. Đây là cơ hội để nhóm của chúng tôi tìm hiểu thêm về những điểm mạnh và điểm yếu của con bạn. Vui lòng liên hệ với văn phòng Arlington Pre-K Child Find nếu bạn có lo lắng về sự phát triển của con mình.


Tài nguyên cho cha mẹ     Ι     Quy trình Giáo dục Đặc biệt     Ι     Tạo giới thiệu