Trạm tích hợp

tcs là logo (1)

Trạm tích hợp

Integration Station (IS) có một số chương trình giáo dục đặc biệt trước tuổi mẫu giáo phục vụ cho Trường Công lập Arlington (APS) sinh viên. IS được đồng định vị với Trường học dành cho trẻ em (TCS) ở Ballston, và cung cấp một chương trình giáo dục tích hợp cho trẻ em khuyết tật từ 2-5 tuổi. Sự hợp tác giữa APS/ IS và TCS đã cung cấp cho học sinh khuyết tật cơ hội hòa nhập với học sinh không khuyết tật trong hơn 20 năm. Integration Station cung cấp nhiều lớp học liên tục bao gồm phòng học giáo dục đặc biệt cho trẻ mới biết đi và một chương trình đa can thiệp tiền mẫu giáo cho học sinh tự kỷ (MIPA) là một phần của chương trình IS. Học sinh trong các lớp học này trải nghiệm một loạt các cơ hội tích hợp dựa trên nhu cầu của họ. IS cũng bao gồm các Chương trình Tích hợp Mầm non (PIP) của chúng tôi tại Trung tâm Phát triển Trẻ em Little Beginnings nằm tại Nhà thờ Giám lý Liên hiệp Clarendon và Chương trình Hỗ trợ Mầm non Dựa vào Cộng đồng của chúng tôi phục vụ học sinh khuyết tật trong các môi trường dựa vào cộng đồng như nhà trẻ tư thục, Head Start và trẻ em các trung tâm chăm sóc trên toàn quận. TCS và IS cùng nhau phục vụ hơn 200 trẻ em bao gồm trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và trẻ mẫu giáo.

Phòng học Trạm tích hợp

Thông tin về Phụ Huynh

4770 Đại lộ Langston. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi 703-462-5184.

 

SEPTA Arlington

Trong năm học 2020-2021, Trạm Tích hợp đã được trao giải Arlington Giáo dục Đặc biệt Giải thưởng Mary McBride của PTA cho Trường học hoặc Chương trình Thể hiện sự Xuất sắc trong việc Hỗ trợ Giáo dục Đặc biệt tại các Trường Công lập Arlington.

@ecse_is

Theo