Sưc khỏe va sự an toan

Mặt nạ

Per APS chính sách, tất cả học sinh và nhân viên của Trạm Tích hợp, bất kể tình trạng tiêm chủng, sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang khi ở trong nhà và trên xe buýt của trường. Học sinh không bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, hoặc trong khi ăn.

Kiểm tra các triệu chứng sức khỏe

Nhân viên sẽ không kiểm tra nhiệt độ của học sinh khi đến trường. Các gia đình sẽ tiếp tục nhận được máy kiểm tra triệu chứng Qualtrics để nhắc nhở họ kiểm tra sức khỏe học sinh hàng ngày và giữ chúng ở nhà nếu chúng có các triệu chứng.

tờ rơi về các triệu chứng - bấm vào để xem PDF
Nhấp vào hình ảnh để tải PDF

Các bữa ăn

Trạm Tích hợp và Trường Thiếu nhi sẽ tiếp tục hỗ trợ các bữa ăn trong lớp học. Các thủ tục giảm thiểu sẽ bao gồm rửa tay trước và sau bữa ăn, và khoảng cách của học sinh trong bữa ăn nếu có thể.

 

Để biết thêm thông tin về APS Quy trình về sức khỏe và an toàn, vui lòng xem APS trang mạng nhấn vào đây..