Các bữa ăn tại Trạm Tích hợp

Thực đơn cho tháng 2022 và tháng XNUMX năm XNUMX: TCS / IS Menus Tháng 2022-Tháng XNUMX năm XNUMX

Các bữa ăn tại Trạm Tích hợp được cung cấp bởi Good Food Company thông qua quan hệ đối tác của chúng tôi với Trường dành cho Trẻ em. Tất cả các bữa trưa đều bao gồm tinh bột, protein và một phần rau, và trái cây được bao gồm trong tất cả các bữa ăn. Có sẵn các lựa chọn ăn chay, vui lòng cho giáo viên của con bạn biết nếu con bạn sẽ sử dụng chương trình bữa ăn chay.

Các bữa ăn Miễn phí và Giảm giá có sẵn. Vui lòng điền vào biểu mẫu sau và quay lại Văn phòng Trạm Tích hợp.

(Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha)

Nếu bạn muốn cho con bạn không tham gia các bữa ăn ở trường do dị ứng hoặc các hạn chế thực phẩm khác, vui lòng liên hệ với giáo viên của con bạn để nhận được mẫu đơn do bác sĩ của con bạn điền vào.