Thông tin về Coronavirus COVID-19

Virus là gì?
Tài nguyên VCU-ACE COVID-19 này được thiết kế để giúp giải thích ý nghĩa của vi-rút đối với những cá nhân mắc chứng Tự kỷ.
Cách thực hiện: Đối phó với các thay đổi
Những người bị ASD thường phát triển mạnh trong môi trường thường ngày và có thể vật lộn với những thay đổi bất ngờ trong lịch trình của họ. Video Hướng dẫn này giúp các gia đình, nhà giáo dục và thành viên cộng đồng hỗ trợ các cá nhân mắc ASD khi họ vượt qua vô số thay đổi do sự kiện đại dịch COVID-19 gây ra. Video Hướng dẫn này bao gồm cách sử dụng Tường thuật xã hội VCU-ACE COVID-19 và Dải truyện tranh VCU-ACE COVID-19.
Tôi Nên Làm Gì Nếu Bị Bệnh?
Tôi Nên Làm Điều Này Nếu Bị Bệnh Tài nguyên VCU-ACE COVID-19 được thiết kế cho những người bị ASD. Video này giải thích các triệu chứng của COVID-19, giúp những người bị ASD hiểu những gì sẽ xảy ra nếu họ bị bệnh và cũng thảo luận về những gì họ có thể làm ở nhà trong khi