Bộ công cụ đính hôn gia đình

đồ họa đối tác hoàn hảo


 THÁNG XNUMX là Tháng Gia đình Tham gia Giáo dục ở Virginia


Thống đốc Terence R. McAuliffe, Hội đồng Giáo dục Virginia và Bộ Giáo dục Virginia công nhận tháng 2015 năm XNUMX là Tháng có sự tham gia của gia đình trong giáo dục và khuyến khích các quan chức trường học địa phương phát triển các kế hoạch và chính sách để tăng cường sự tham gia của phụ huynh vào trường học, cuộc sống của con em họ và trong cộng đồng giáo dục.


APS MẶT

Sự Tham gia của Gia đình và Cộng đồng trong Trường Công lập Arlington (FACE) 


Tài nguyên cho Gia đình:

Cần thêm thông tin? Bạn có thể liên hệ với Trung tâm tài nguyên dành cho cha mẹ tại 703.228.2739 hoặc emma.parralsanchez @apsva.us. Chúng tôi mong chờ được nói chuyện với bạn.