Quy trình Giáo dục Đặc biệt và Hướng dẫn Thông tin và Nguồn lực Gia đình

Chào mừng bạn đến với phiên bản trực tuyến của Trường Công lập Arlington Gia đình Giáo dục Đặc biệt Hướng dẫn tài nguyên gia đình Cover_Page_01Hướng dẫn Tài nguyên và Thông tin.

Được phát triển với sự cộng tác của Trung tâm Xuất sắc về Tự kỷ của Đại học Virginia Commonwealth (VCU-ACE), chúng tôi hy vọng công cụ này hữu ích cho tất cả các gia đình có trẻ khuyết tật và nó hỗ trợ bạn: trở thành một thành viên tích cực trong nhóm giáo dục của con bạn; hợp tác làm việc với trường học của bạn; truy cập các nguồn sẵn có để hỗ trợ bạn và con bạn; và thay mặt con bạn đưa ra những quyết định tốt nhất có thể.

Như mọi khi, vui lòng liên hệ với Trung tâm Tài nguyên Phụ huynh qua emailhoặc qua số điện thoại 703.228.7239 nếu chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.

Hướng dẫn Thông tin và Tài nguyên dành cho Gia đình về Giáo dục Đặc biệt

Xem các phần cụ thể của Hướng dẫn bên dưới: