Mô-đun học trực tuyến

Trung tâm Tài nguyên Phụ huynh hân hạnh cung cấp các mô-đun học tập trực tuyến mà phụ huynh có thể truy cập thuận tiện khi nào và ở đâu họ muốn. Vui lòng chia sẻ phản hồi của bạn và cho chúng tôi biết những loại mô-đun học tập khác sẽ hữu ích. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại prc@apsva.us

Screen Shot 2021-10-17 tại 1.08.34 PM

 

 

 

 

Hiểu về Giáo dục Đặc biệt: Một lời giới thiệu

Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa của Con bạn: Những điều cha mẹ cần biết