Chương trình và Dịch vụ

Mô hình PRC cung cấp:Screen Shot 2021-10-06 tại 9.20.43 PM

 

 

 

 

Các chương trình và hoạt động của chúng tôi được thiết kế để hỗ trợ các gia đình. Mặc dù chúng tôi có rất nhiều tài liệu hướng đến các gia đình có trẻ em có nhu cầu đặc biệt, nhưng chúng tôi cũng có nhiều tài liệu dành cho các gia đình đang tìm kiếm thông tin về các chủ đề nuôi dạy con chung.  Ghé vào và gặp chúng tôi.

Screen Shot tại 2021 10-07-9.09.48 AM

 

 

 

 

 

 


Các Chương trình / Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt của Trường Công lập Arlington

Đánh giá chương trình về các dịch vụ cho học sinh khuyết tật và những can thiệp cần thiết: Mùa thu, 2019

Liên kết đến APS Chương trình và Dịch vụ