Các Quy trình Hỗ trợ Sinh viên và Giáo dục Đặc biệt

Bạn có lo lắng về sự phát triển hoặc hành vi học tập, xã hội hoặc tình cảm của con bạn ở trường không? Có một loạt các hỗ trợ tại chỗ. Đầu tiên, cha mẹ nên nói chuyện trực tiếp với giáo viên của con mình về những lo lắng.

Mô-đun học tập trực tuyến dành cho gia đình

Trung tâm Tài nguyên Phụ huynh hân hạnh cung cấp các mô-đun học tập trực tuyến mà phụ huynh có thể truy cập thuận tiện khi nào và ở đâu họ muốn. Vui lòng chia sẻ phản hồi của bạn và cho chúng tôi biết những loại mô-đun học tập khác sẽ hữu ích. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại prc@apsva.us 

Bạn muốn giới thiệu con mình tham gia cuộc họp của Nhóm Hỗ trợ Học sinh? Tìm hiểu thêm tại liên kết này.