Xây dựng Kế hoạch Chiến lược 2018-24

Tại cuộc họp ngày 7 tháng 2018, Ban Giám hiệu đã thông qua Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Mục tiêu của Giai đoạn 24-XNUMX APS Kế hoạch Chiến lược đóng vai trò như một khuôn khổ cho Hội đồng Nhà trường và các Ủy ban Cố vấn, các kế hoạch của trường và khoa, và các kế hoạch hoạt động cá nhân. Các mục tiêu hiệu suất sẽ đo lường APS tiến độ về các mục tiêu đã được thông qua vào ngày 4 tháng XNUMX.

Xem lại

 

Xem Trang web phát triển Kế hoạch chiến lược trên Engage @apsva.us.