Hoạt động xuất sắc

Tăng cường và cải thiện các hoạt động trên toàn hệ thống để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng đang phát triển và thay đổi ở Arlington.

  • Nguồn lực phù hợp với nhu cầu
  • Công nghệ được tận dụng để hỗ trợ nhu cầu học tập và hành chính
  • Cơ sở vật chất được thiết kế, phát triển và duy trì cho môi trường học tập và làm việc hiệu suất cao
  • Thực hành quản lý môi trường được áp dụng
  • Việc ra quyết định dựa trên dữ liệu dẫn đến cải tiến liên tục

Mục tiêu hiệu suất để đo lường tiến độ đối với mục tiêu hoạt động xuất sắc

16.   APS sẽ được Công nhận bởi Chương trình Công nhận Quản lý Khẩn cấp (EMAP).

17. Các hoạt động tổ chức sẽ đáp ứng hoặc vượt quá điểm chuẩn trong các phân hiệu trường học tương đương.

18. Tất cả các kế hoạch quản lý của trường và bộ phận sẽ trình bày rõ ràng dữ liệu được sử dụng để viết các mục tiêu SMART phù hợp với kế hoạch chiến lược.

19. Tất cả các chính sách của Hội đồng Nhà trường sẽ được cập nhật và sẽ được xem xét sau mỗi năm năm.

20.  APS Các Bộ (Dịch vụ Tài chính & Quản lý, Cơ sở vật chất & Vận hành, Dạy & Học và Lập kế hoạch & Đánh giá) sẽ hợp tác để lập kế hoạch đổi mới, hiệu quả về chi phí và trong phạm vi ngân sách để đáp ứng 100% nhu cầu chỗ ngồi của học sinh thông qua các cơ sở lâu dài và tạm thời, dựa trên dự kiến ​​10 năm .

Các chiến lược để đảm bảo Hoạt động Xuất sắc

  • Quản lý các nguồn lực và tài sản sẵn có một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí và công bằng.
  • Sử dụng các quy trình dài hạn và có hệ thống để đảm bảo năng lực tổ chức đáp ứng sự tăng trưởng bền vững.
  • Cung cấp môi trường học tập và làm việc hiệu suất cao hỗ trợ các tiêu chuẩn Universal Design for Learning.