Liên hệ

Văn phòng Dịch vụ Sinh viên

2110 Washington Blvd., Arlington, VA 22204 (Tầng 2)

Theo dõi chúng tối trên Twitter: @APS_StudentSrvc

Tiến sĩ Laura Newton, Giám đốc dịch vụ sinh viên

(703) 228-6058

laura.newton @apsva.us

Wendy Carria, Giám sát Tâm lý học đường & Công tác xã hội

(703) 228-6181

wendy.carria @apsva.us

Pam McClellan, Giám sát Dịch vụ Tư vấn

(703) 228-6041

pam.mcclellan @apsva.us

Sarah Snyder, Điều phối viên Dịch vụ Tư vấn

(703) 228-6073

sarah.snyder @apsva.us

Mary Beth Vieira, Bảng điểm / Thư ký hồ sơ

(703) 228-6180

mary.vieira @apsva.us

Xenia Castaneda, Chuyên viên hành chính

(703) 228-6061

xenia.castaneda @apsva.us

Marjorie Blazek , Trợ lý hành chính

(703) 228-6062

marjorie.blazek @apsva.us