Hướng dẫn Hỗ trợ Sinh viên

Ảnh bìa Sổ tay Hỗ trợ Sinh viên

Hướng dẫn Hỗ trợ Sinh viên

APS Quy trình hỗ trợ sinh viên
Vào mùa xuân năm 2019, Trường Công lập Arlington (APS) đã phát triển một quy trình hợp lý để hỗ trợ học sinh học tập và phản hồi các mối quan tâm. Khi chúng tôi nhận ra và đánh giá cao tầm quan trọng của sự tham gia của gia đình, chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn hiểu biết về quá trình này và nhận thức được những cách mà bạn có thể hợp tác với trường học của con bạn nếu các mối quan tâm nảy sinh về học tập, tình cảm xã hội của con bạn, và / hoặc nhu cầu hành vi.
Sổ tay Hỗ trợ Sinh viên đã được sửa đổi vào tháng 2020 năm XNUMX.
Để tìm hiểu thêm về quy trình, hãy liên hệ với Trung tâm tài nguyên dành cho cha mẹ (PRC) tại 703.228.7239 hoặc prc@apsva.us