Summer School

Học hè 2023

Vui lòng kiểm tra lại vào tháng 2023 năm XNUMX để biết các bản cập nhật.


Xem video thông tin về Trường hè 2022.

 


Đánh giá chương trình học hè

Vào mùa thu năm 2021, Trường Công lập Arlington đã tiến hành đánh giá chương trình Trường hè trong ba năm qua để phát triển một mô hình tương lai phục vụ tốt nhất cho học sinh. Đánh giá bao gồm nhiều phiên phản hồi của các bên liên quan vào tháng 2021 và tháng XNUMX năm XNUMX với phụ huynh, nhóm tư vấn, quản trị viên, giáo viên và nhân viên. Đánh giá tập trung vào các chiến lược để thúc đẩy kết quả tích cực của học sinh và giải quyết những thách thức với các mô hình trước đây, bao gồm cả trọng tâm giảng dạy không nhất quán ở cấp tiểu học; hạn chế về nguồn lực và tình trạng thiếu nhân sự do đại dịch làm trầm trọng thêm; và hiệu quả thấp được chứng minh bằng kết quả học tập của học sinh không đồng nhất. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc Báo cáo Trường hè Hàng năm trình bày vào tháng 2021 năm XNUMX.