APS và Arlington County Collaboration

Cách các Trường Công lập Arlington và Chính quyền Quận Arlington hợp tác cùng nhau để tiết kiệm tiền

Trường Công lập Arlington (APS) Và Chính quyền Quận Arlington đã có một mối quan hệ lâu dài và hiệu quả được xây dựng trên sự hợp tác trong nhiều năm. Nguồn thu của địa phương được chia sẻ cho việc lập kế hoạch ngân sách và chia sẻ nguồn thu, và hai tổ chức cũng hợp tác và chia sẻ nguồn lực theo nhiều cách khác nhau. ĐỌC THÊM về cách APS cộng tác với Quận Arlington để đảm bảo các dịch vụ tốt nhất cho trẻ em của Arlington.

thomasjeffersontrung     thức dậy     người vượt biên