Đọc sách mùa hè

Mùa hè là thời gian tuyệt vời để vui chơi trong khi nâng cao kỹ năng học tập / sẵn sàng bằng cách đọc, đọc và đọc! Dưới đây là một số chương trình mùa hè đặc biệt để giữ cho bạn và học sinh của bạn đi!