Dịch

Mục đích của việc cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ là tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường giao tiếp có ý nghĩa và khả năng tiếp cận các chương trình, giáo trình, hoạt động và cơ hội giáo dục của trường học cho các gia đình và học sinh.  APS đề cao tầm quan trọng của giao tiếp giữa phụ huynh và nhà trường. Chúng tôi muốn phụ huynh và học sinh biết và hiểu đầy đủ về các cơ hội giáo dục mà Arlington cung cấp và hưởng lợi từ chúng.

Về dịch vụ dịch thuật
Trường Công lập Arlington cung cấp dịch vụ dịch ngôn ngữ viết từ và sang tiếng Anh và bốn ngôn ngữ chính mà học sinh và gia đình của chúng tôi sử dụng: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Amharic, tiếng Ả Rập và tiếng Mông Cổ. Các dịch vụ này thường được cung cấp trong các sự kiện sau:

Dịch vụ dịch thuật cho

  • Văn phòng Tổng Giám đốc, Nhóm Lãnh đạo Điều hành, Quản trị viên, Giám đốc Chương trình và Chương trình Giảng dạy, Điều phối viên và Chuyên gia.
  • Phát triển chuyên môn và tài nguyên cho phiên dịch viên và biên dịch viên của trường, xuất bản Thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha sang các ngôn ngữ và tài nguyên hàng đầu khác.

Hỗ trợ giao tiếp giữa gia đình và nhà trường

Yêu cầu dịch

Liên kết cho các yêu cầu dịch đã được chuyển đến “Liên kết hữu ích" phần Trung tâm nhân viên. Vui lòng đăng nhập vào Trung tâm nhân viên để yêu cầu dịch tài liệu.

Câu hỏi dịch
Contact Stella Martinez theo số 703-228-7665 hoặc stella.martinez @apsva.us, câu trả lời sẽ được cung cấp trong cùng ngày.

Hoạch định
Bản dịch dài đòi hỏi nhiều thời gian hơn; vui lòng cho phép hơn 7 ngày làm việc và liên hệ với Stella Martinez khi bạn bắt đầu lập kế hoạch.


NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ DỊCH VỤ NGÔN NGỮ

Ai có thể sử dụng APS Dịch vụ ngôn ngữ?
Sự giải thíchdịch dịch vụ có sẵn cho APS nhân viên vì lợi ích của phụ huynh, gia đình và học sinh.

Có thể như thế nào APS Nhân viên Truy cập Dịch vụ Ngôn ngữ?
Liên lạc với những người tương ứng tại trường học / văn phòng của bạn hoặc liên hệ trực tiếp với LSRC nhấn vào đây..

Mất bao lâu để nhận được dịch vụ ngôn ngữ?
Thời gian xử lý các yêu cầu phiên dịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở loại cuộc họp, loại phiên dịch và ngôn ngữ, v.v.