Giao thông

Liên hệ Giao thông vận tải:

 • Bằng điện thoại:
  Trung tâm cuộc gọi
  703-228-8670
  (6:00 sáng - 6:00 chiều các ngày trong tuần)
  703-228-6640
  (6:00 sáng - 6:00 chiều các ngày trong tuần)
 • Bằng email:
  vận chuyển@apsva.us

Trường Công lập Arlington khuyến khích cộng đồng của mình sử dụng các phương tiện giao thông xanh, lành mạnh khi di chuyển đến và đi APS trường học và địa điểm. Thúc đẩy các tùy chọn này là trọng tâm của APS Đi!, một quy trình toàn cộng đồng, do trường học điều khiển nhằm nâng cao nhận thức và cung cấp các khuyến khích, thông tin và khuyến khích liên quan đến đi bộ, đi xe đạp, chuyển tuyến, đi chung xe / xe van và đưa đón học sinh. Sử dụng các chế độ khác nhau này để đến trường giúp chúng ta khỏe mạnh hơn, kích hoạt trí não của chúng ta, giúp chúng ta xây dựng cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm, tiết kiệm tiền và giúp ích cho môi trường. Đó là một đôi bên cùng có lợi cho tất cả mọi người!