YÊU CẦU HỖ TRỢ VISITOR / PHỤ HUYNH ASL / CLT

HỖ TRỢ ASL / CLT CHO APS THAM QUAN / PHỤ HUYNH!

Biểu mẫu này CHỈ để yêu cầu Dịch vụ thông dịch bằng ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ (ASL) hoặc chuyển ngữ ngôn ngữ được quản lý (CLT) cho khách / phụ huynh yêu cầu dịch vụ phù hợp với APS Chính sách. Mẫu đơn này được sử dụng để yêu cầu Thông dịch viên ASL / CLT cho toàn bộ hoặc một phần ngày học.

Vui lòng bấm vào đây để truy cập biểu mẫu.

(Bạn cần đăng nhập vào APS Tài khoản Google)

Bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về biểu mẫu yêu cầu này, vui lòng liên hệ với Thrash-Thomas, Angelia tại angelia.thrashthomas @apsva.us

Vui lòng gửi bất kỳ phản hồi nào về dịch vụ ASL / CLT tại đây