Liên Hệ

Bình minh Smith
Tình nguyện viên, Đối tác và Quản lý sự kiện

2110 Washington Blvd, Tầng 4
Arlington, VA 22204
Email: rạng đông.smith @apsva.us
Điện thoại: 703-228-2581

Đối với các thắc mắc về trường học, vui lòng liên hệ với Liên hệ Tình nguyện viên & Đối tác cho trường của bạn. Thư mục đầy đủ theo trường có sẵn ở đây Các liên lạc viên cung cấp hỗ trợ cho phụ huynh và các thành viên cộng đồng muốn tình nguyện với APS sinh viên và các chương trình giảng dạy.