Liên hệ

Bình minh Smith
Điều phối viên truyền thông: Tình nguyện viên, quan hệ đối tác và các sự kiện đặc biệt

2110 Washington Blvd, Tầng 4
Arlington, VA 22204
E-mail: rạng đông.smith @apsva.us
Điện thoại: 703-228-2581

Đối với các thắc mắc về trường học, vui lòng liên hệ với Liên hệ Tình nguyện viên & Đối tác cho trường của bạn. Thư mục đầy đủ theo trường có sẵn nhấn vào đây.. Các liên lạc viên cung cấp hỗ trợ cho phụ huynh và các thành viên cộng đồng muốn tình nguyện với APS sinh viên và các chương trình giảng dạy.